Phụ nữ Vùng 1 Hải quân đồng hành với chiến sĩ mới

Sau hơn 1 tháng huấn luyện, gần 500 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân đã bước vào tập bắn đạn thật theo phân đoạn. Đồng hành với các chiến sĩ,....

"Mỗi tuần một điều luật" ở Trạm ra đa 625

Là đơn vị đóng quân độc lập, xa Sở chỉ huy Trung đoàn, lại thường xuyên thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi tính kỷ luật cao song những năm qua, cá...

Sức trẻ ở Hải đội giữ biển miền Trung

Thời gian qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân đã được triển khai tích cực với nhiều nội dung, hình thức phong phú, s...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Các cô các chú phải trau dồi cả đức cả tài, không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó”

Đó là căn dặn của Chủ tịch Hồ với các sinh viên khi Người đến thăm khu Việt Nam học xá, trong bối cảnh sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Con cháu Lạc Hồng, bao giờ cũng quật cường, không bao giờ sợ khổ”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Thư gửi đồng bào tản cư, ngày 17-2-1947: “Tôi và Chính phủ không giờ phút nào không lo lắng đến các đồng....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

“Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất thiết tha với độc lập, tự do và hòa bình... Nhân dân Việt Nam quyết không khuất phục trước vũ lực và quyết không nói chuyện....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa

“Chế độ ta là chế độ dân chủ nhân dân; chúng ta cần mở rộng dân chủ với nhân dân, đồng thời cần phải tăng cường chuyên chính với kẻ địch của nhân dân. Có tăn...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Tư tưởng bảo thủ là như những sợi dây cột chân cột tay người ta, phải vất nó đi. Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ dám làm”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi đồng bào và cán bộ xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), ngày 13-2-1962 sau khi Người....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thực hiện khẩu hiệu “Sạch làng tốt ruộng”, “Tấc đất tấc vàng” - nhà cửa, vườn tược, đường sá đều sạch sẽ, đúng vệ sinh”

Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong Bài viết Một chi bộ tốt ở nông thôn, đăng trên Báo Nhân dân, số 2518, ngày 9-2-1961.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Tự mãn thì không tiến bộ được nữa; không tiến bộ tức là thoái bộ, mà thoái bộ thì không làm tròn nhiệm vụ”

Đây là lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt II, ngày 8-2-1955; trong giai đoạn miền Bắc nước ta mới được g...