Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời"

“Tình báo là tai mắt. Tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc định kế hoạch mới đúng. Đầu óc định đúng, thì chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng t...

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực l...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Du kích như cá, dân chúng như nước

“Du kích như cá, dân chúng như nước. Cá không có nước thì cá chết, du kích không có dân chúng thì du kích chết”. Là lời của Bác trong bài “Cách đánh du kích”...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí

“Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí” là lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi lớp...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa:

“Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải tiến đời sống của....

Phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Cách đây 63 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập (7-5-1955). Trải qua chặng đường hơn sáu thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy g...

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Tối 3-5, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ với chủ đề “Cán bộ, sĩ quan trẻ kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng” nhân dịp kỷ niệ...

Nơi gắn kết tình quân dân bền chặt

Trạm ra đa 590, tuy quân số ít, điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân v...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ, làm mọi việc phải đi sâu, đi sát, phải tránh chủ quan

“Nội bộ phải đoàn kết chặt chẽ. Làm mọi việc phải đi sâu, đi sát, phải tránh chủ quan, phải có kế hoạch chu đáo, phải có quyết tâm bền bỉ”. Trích trong bài n...