Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Sự kiện mở đầu là cuộc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân ngày 5-6-1911 của người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết Nguyễn Tất Thành.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Khâm phục ý chí giành độc lập tự do của các sĩ phu, với một hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21...

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dâ...

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước-bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Năm 2021 là năm đất nước gắn với nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dâ...

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng/Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam… Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn m...

“Bát nước nghĩa tình”-ấm tình yêu thương

Mô hình “Bát nước nghĩa tình” của Hội Phụ nữ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiế...

Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn: Học tập tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của Bác Hồ

Không chỉ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và sản xuất kinh doanh, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn tích cực tham gia cứu nạn, sửa chữa tàu thu...

Lữ đoàn 161, Vùng 3: Chú trọng bồi dưỡng  nhân rộng điển hình tiên tiến

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa công tác xây dựng, nhân điển hình....

Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu

LTS - Ngay trước khi diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam độc lập - ngày 6-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi quố...

Học viện Hải quân: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Sáng 19-5, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...