Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết...".

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc. Đã cô độc thì chẳng việc gì thành công” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: "Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn... "

“Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn, sửa được sai lầm, giành được thắng lợi” .

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”

Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính trị trung cấp Quân đội (nay là Học viện Chính trị/ Bộ Quốc phòng) nhân dịp Người về thăm trường ngà...

Phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện ở Lữ đoàn 679

Chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đóng vai trò rất quan....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng..."

“Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải t...

Phụ nữ Hải quân làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm

Chương trình thực hành tiết kiệm, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là một trong những hoạt động hiệu quả trong tổ chức, thự...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới”,....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta... "

“Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự, an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên,....

Xưởng may 7-5: Sản xuất hiệu quả song hành với nâng cao đời sống người lao động

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, Xưởng may 7-5, Cục Hậu cần Hải quân đã mạnh dạn đổi mới hướng đi, tập trung vào nâng cao chất...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Nước Việt Nam ta sau này thịnh hay suy, mạnh hay yếu, trách nhiệm ở toàn thể quốc dân”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi một Việt kiều báo tin nước nhà đã độc lập”, Bác viết cuối tháng 9-1945.