Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Nước Việt Nam ta sau này thịnh hay suy, mạnh hay yếu, trách nhiệm ở toàn thể quốc dân”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi một Việt kiều báo tin nước nhà đã độc lập”, Bác viết cuối tháng 9-1945.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế. Trong quá trình công tác, Chủ tịch nước Trần Đại....

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không..."

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính l...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến dự và phát biểu tại “Lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc”, ngày 13 - 9 - 1958.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong “Thư gửi đồng bào Khu 3”, ngày 12 tháng 9 năm 1947.

Lời Bác dạy ngày này năm xưa: “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...”

Trong bài viết “Những kinh nghiệm cần phải tránh trong công tác phát động quần chúng”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 221, từ ngày 4-9 đến 6-9-1954, với bút danh...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”

Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong bài “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết”, Người viết tại Quảng Châu, Trung Quốc, đăng trên Báo Than...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Phải quyết chiến quyết thắng, nhưng chớ chủ quan khinh địch…”

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Việc đình chiến ở Triều Tiên” đăng trên Báo Nhân dân, số 130, từ ngày 16 đến 20 - 8 - 1953; bút danh C.B.

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Bài nói chuyện với trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình”

“Phải dựa vào nhân dân, vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, cho nên bộ đội, công an không những phải đoàn kết nội bộ, lại phải đoàn kết với nhân dân, dựa...

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: “Thi đua phải đoàn kết, đoàn kết để thi đua”

Lời dạy của Bác Hồ trong “Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Nam Định”, ngày 13 tháng 8 năm 1958.