Tư duy chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra tư duy chiến lược: Giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực...

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022): Người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với tầm nhìn chiến lược

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng dan...

Trần Khánh Dư - tướng quân mưu lược, bản lĩnh

Trần Khánh Dư xuất thân từ một gia đình dòng dõi của nhà Trần, có cha là Thượng tướng Trần Phó Duyệt, do có công lớn được triều đình ban phong cho thái ấp ở....

Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản trọn đời phụng sự cho Tổ quốc

Lựa chọn con đường cách mạng theo Đảng, đấu tranh vì nước, vì dân, đồng chí Tô Hiệu đã trở thành tấm gương tiêu biểu của người thanh niên Việt Nam yêu nước c...

Những “dân tướng” Hải Phòng trong trận chiến Bạch Đằng lần thứ nhất

Năm 938 sau Công nguyên, khi Ngô Quyền đưa quân ra vùng cửa sông Bạch Đằng, với tài mưu lược và tầm nhìn xa, trông rộng, ông có sự vượt trội so với các tiền....

76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Đổi mới, đồng hành cùng dân tộc

76 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của cử tri, luôn đồng hành cùng dân tộc, hoàn t...

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Đã 75 năm qua, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 1946 vẫn như là lời hịch cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dâ...

Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Đảng ngày 25/11/1945

Sau thắng lợi vĩ đại của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc phát....

Kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2021): Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa Cách mạng Tháng Mười Nga

Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, chúng ta chiêm nghiệm và ý thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa và sức sống mãnh liệt của Các...

Cách mạng Tháng Mười - Cuộc cách mạng của lòng dân

Cách mạng Tháng Mười đã diễn ra cách đây hơn 100 năm nhưng tầm ảnh hưởng của nó vượt mọi không gian, thời gian, dẫn dắt các quốc gia trên con đường đi lên ch...