Kỷ niệm 45 năm chiến công chống Đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường (1973-2018)

Sau nhiều lần nhờ đồng nghiệp tìm địa chỉ và số điện thoại, rồi cuối cùng chúng tôi cũng gặp được ông tại nhà riêng ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải...

Đế quốc Mỹ cúi đầu thực hiện Hiệp định Pa-ri

Theo Hiệp định Pa-ri, Mỹ phải có trách nhiệm đưa lực lượng và cung cấp phương tiện để rà phá hết thủy lôi, bom mìn đã phong tỏa ở miền Bắc Việt Nam. Đầu thán...

Kiên cường, dũng cảm mở luồng

Nhận định địch sẽ lại dùng thủy lôi và bom từ trường phong tỏa sông biển của ta, ngày 3-5-1972, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ....

Quân chủng Hải quân

Trước yêu cầu cấp bách của tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân huy động toàn bộ lực lượng rà phá thủy lôi của Quân chủng ph...

Phát huy mọi nguồn lực để chống phỏng tỏa sông, biển

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến đấu chống phong tỏa, ngày 17- 7-1972, Đảng ủy Quân chủng Hải quân ra Nghị quyết chuyên đề về chống địch phong tỏa. Nghị quyết tiế...

Vai trò đặc biệt của Đoàn 125 trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Sau 21 năm chống đế quốc Mỹ gian khó, ác liệt, dân tộc Việt Nam đã làm nên một mùa Xuân lịch sử 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Báo....

Đế quốc Mỹ điên cuồng phong tỏa sông, biển miền Bắc lần thứ hai

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta ở miền Nam nổ ra đã đẩy quân ngụy Sài Gòn vào tình trạng nguy khốn. Tổng thống Mỹ Ních-xơn trắng trợn t...

Bộ đội Hải quân: Lực lượng nòng cốt, chủ lực, tiên phong trong chống Đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc

Ngày 20-6-1966, Bộ Tổng Tham mưu ra thông báo về tình hình địch âm mưu phong tỏa các cảng sông, biển và đường giao thông. Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị các lực...

Đoàn tàu Không số tham gia cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

Xuân này là tròn 50 năm diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân 1968. Trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, nhiều người hiểu Tổng tiến công v...

Đặc công Hải quân trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968

Chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968