Các kỳ Đại hội đại biểu Công đoàn Hải quân

Đại hội lần thứ nhất (từ ngày 25 đến 26/6/1983)

Tham dự đại hội có 90 đại biểu chính thức thay mặt cho 19 công đoàn cơ sở trong toàn Quân chủng. Đại hội xác định trong 5 năm (1983-1988) tổ chức công đoàn Hải quân: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, tình hình nhiệm vụ của Quân chủng và đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng ở đơn vị…

Đại hội lần thứ II (từ ngày 19 đến 20/8/1988)

Đại hội đánh giá kết quả hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn trong những năm 1983-1988, xác định phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn trong những năm 1988-1993. Đại hội xác định: Tập trung mọi hoạt động vào việc giáo dục cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức phát huy tốt vai trò làm chủ tập thể XHCN, khai thác mọi tiềm năng, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, giữ vững kỷ cương, thực hiện công bằng xã hội…

Đại hội lần thứ III (từ ngày 1 đến 3/7/1993)

Đại hội có 95 đại biểu ưu tú từ 30 công đoàn cơ sở. Đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn trong những năm 1993-1998 là: Tập hợp đoàn kết các lực lượng lao động. Phát huy bản chất của giai cấp công nhân, truyền thống của Quân đội, Quân chủng trong tình hình mới. Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và năng lực của đội ngũ công nhân viên chức quốc phòng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng…

Đại hội lần thứ IV (từ ngày 29 đến 30/6/1998)

Tham dự đại hội có 120 đại biểu thay mặt cho 35 công đoàn cơ sở. Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác vận động công nhân, lao động quốc phòng và hoạt động công đoàn Hải quân trong những năm 1998-2003 là: Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức và lao động quốc phòng Hải quân “vừa hồng”, “vừa chuyên”, luôn giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân…

Đại hội lần thứ V (từ 25 đến 26/6/2003)

Đại hội có 177 cán bộ, đoàn viên ưu tú tham dự đại diện 6.024 cán bộ, đoàn viên ở 37 tổ chức công đoàn cơ sở, 93 công đoàn bộ phận, 481 tổ công đoàn. Đại hội khẳng định: Phong trào công nhân viên chức quốc phòng và hoạt công đoàn Hải quân 5 năm (1998-2003) đã thực sự phát triển về tổ chức, đổi mới nội dung, có phương pháp hoạt động phù hợp, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức công đoàn vững mạnh...

Đại hội lần thứ VI (từ ngày 25 đến 26/6/2008)

Tham dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho 37 tổ chức công đoàn cơ sở và trên 8.688 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức các đơn vị. Đại hội xác định khẩu hiệu hành động của công đoàn Hải quân trong những năm tới là: Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, vì việc làm, đời sống, dân chủ, công bằng xã hội, tích cực đổi mới hoạt động công đoàn, chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Đại hội lần thứ VII (từ ngày 27 đến 28/3/2013)

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng 195 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10 nghìn cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức trong Quân chủng. Nhân dịp này, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” tặng cho 14 đồng chí cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ công đoàn.

Đại hội lần thứ VIII (từ ngày 27 đến 28/3/ 2018)

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự. Đại hội khẳng định 5 năm qua phong trào công nhân viên chức lao động quốc phòng và hoạt động công đoàn trong Quân chủng Hải quân có những chuyển biến mạnh mẽ, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên, tổ chức luôn được kiện toàn, nội dung và phương pháp hoạt động được đổi mới phù hợp và sát nhiệm vụ chính trị; đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề của người lao động được nâng lên, đóng góp có chất lượng, hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện…

Đại hội lần thứ IX

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động: Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Hải quân “Trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết, nghĩa tình; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người lính thợ Hải quân thời kỳ mới”.

Công đoàn Hải quân

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn