Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc và xây dự...

Đẩy mạnh vận chuyển, chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Sau chuyến vận tải vào Khu V thành công, cuối năm 1964, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hải quân nghiên cứu mở rộng tuyến vận tải bằn...

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Vị anh hùng dân tộc - Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông vẫn mãi đọng lại trong ký ứ...

Táo bạo, bí mật, bất ngờ vận chuyển chi viện cho chiến trường

Phong trào Đồng khởi năm 1960 thắng lợi, cách mạng miền Nam chuyển biến mạnh mẽ. Cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Chín...

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021)

Trong hơn 60 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo có tới 28 năm hoạt động trong Quân đội Nhân d...

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Cùng với đường vận tải chiến lược xuyên dãy Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh trên biển là “huyết mạch” hết sức trọng yếu chi viện cho chiến trường để quân và dâ...

Chiến thắng trận đầu-Mãi là niềm tự hào của những người giữ biển

Ngày 2 và 5-8-1964, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, Hải quân Nhân dân Việt Nam sau 9 năm thành lập, lần đầu tiên ra quân chiến đấu anh dũng, kiên...

Lữ đoàn 171: 55 năm vượt mọi khó khăn, đề cao kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tiền thân là Trung đoàn 171 Hải quân được thành lập ngày 9-7-1966 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ra đời trong hoàn...

Lữ đoàn 172: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 9-7-1966 trong giai đoạn khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 55 năm xây dựng,...

Giữ vững “mạch máu” thông tin cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữ vững “mạch máu” thông tin cho Quân chủng Hải quân chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan....