Chuyện ở điểm đầu tuyến đường bí mật

Bến K.15 Đồ Sơn, Hải Phòng là một trong những điểm đầu của tuyến đường vận tải chiến lược hết sức bí mật của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trong kháng chiến....

Các cá nhân Đoàn tàu “Không số” được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Trong những năm chống Mỹ, cứu nước, việc vận chuyển trên biển tăng lên nhiều lần, gặp rất nhiều khó khăn, thuyền nhỏ đi ngoà...

Những con tàu “Không số” được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Tiêu biểu như chuyến đi đầu tiên ngày 11-10-1962, Tàu 41 dùng thuyền gỗ có buồm, gắn máy để vận chuyển ...

Những con tàu “Không số” được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND

Tiêu biểu như chuyến đi đầu tiên ngày 11-10-1962, Tàu 41 dùng thuyền gỗ có buồm, gắn máy để vận chuyển ...

Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 1)

Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 1)

Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 2)

Phim tài liệu lịch sử: 60 năm vinh quang Hải quân nhân dân Việt Nam (Tập 2)

Truyền thống và 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, mặc dù lực lượng, phương tiện còn hạn chế, nhưng với ý ...

Hội thảo: Hải quân nhân dân Việt Nam-Truyền thống và hiện đại

Cách đây 60 năm, ngày 7-5-1955, Cục Phòng thủ bờ bể, lực lượng tiền thân của Hải quân NDVN được thành lậ...

Âm mưu cùng thủ đoạn và hành động của đế quốc Mỹ

Nghiên cứu thủy lôi địch để tìm phương pháp rà phá. Trước thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt...

Quá trình hình thành lực lượng và sự ra đời của Cục Phòng thủ bờ bể

Để bảo vệ chủ quyền vùng biển của nước ta, các tổ chức dân quân ở các làng xóm, thôn xã ve...