Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022): Chớp thời cơ, kiên quyết phát động Tổng khởi nghĩa

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam là minh chứng sinh động về sự nhạy bén của Đảng Cộng sản Việ...

Nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa toàn quốc

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm vóc thời đại; là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan, trong....

Nhà lãnh đạo xuất sắc của Khu 5 kiên cường thời chống Mỹ, cứu nước

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước-người con của quê hương Quảng Nam “trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt M...

Nghệ thuật sử dụng lực lượng trong Chiến dịch tiến công Trị - Thiên

Thắng lợi Chiến dịch tiến công Trị-Thiên (từ ngày 30/3 đến 27/6/1972) để lại nhiều bài học nghệ thuật quân sự, điển hình là nghệ thuật sử dụng lực lượng sáng...

Tư duy chiến lược của Đảng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra tư duy chiến lược: Giữ vững thế chủ động, kiên quyết buộc địch phải phân tán lực...

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022): Người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với tầm nhìn chiến lược

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương đạo đức sáng ngời của một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân, không màng dan...

Trần Khánh Dư - tướng quân mưu lược, bản lĩnh

Trần Khánh Dư xuất thân từ một gia đình dòng dõi của nhà Trần, có cha là Thượng tướng Trần Phó Duyệt, do có công lớn được triều đình ban phong cho thái ấp ở....

Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản trọn đời phụng sự cho Tổ quốc

Lựa chọn con đường cách mạng theo Đảng, đấu tranh vì nước, vì dân, đồng chí Tô Hiệu đã trở thành tấm gương tiêu biểu của người thanh niên Việt Nam yêu nước c...

Những “dân tướng” Hải Phòng trong trận chiến Bạch Đằng lần thứ nhất

Năm 938 sau Công nguyên, khi Ngô Quyền đưa quân ra vùng cửa sông Bạch Đằng, với tài mưu lược và tầm nhìn xa, trông rộng, ông có sự vượt trội so với các tiền....

76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Đổi mới, đồng hành cùng dân tộc

76 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của cử tri, luôn đồng hành cùng dân tộc, hoàn t...