CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa th...

Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

Bác Hồ-vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng chính là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, và là một nhà báo vĩ đại. Trong kho...

Nguyễn Ái Quốc-Hành trình từ một người yêu nước thành người cộng sản

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến nhân dân sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới sự tàn bạo của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, cũn...

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội-tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) là tư tưởng nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Con đường cách mạng Hồ Chí Minh-Độc lập, tự cường và sáng tạo

Với ý chí, hoài bão lớn lao và tư duy mới, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, tức lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chi...

Hồ Chí Minh và sức lan tỏa của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc

Sự kiện mở đầu là cuộc ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân ngày 5-6-1911 của người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết Nguyễn Tất Thành.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Khâm phục ý chí giành độc lập tự do của các sĩ phu, với một hoài bão cứu nước cứu dân mãnh liệt, bản lĩnh và sự mẫn cảm chính trị ở tuổi 21...

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2021): Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dâ...

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước-bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

Năm 2021 là năm đất nước gắn với nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dâ...

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng/Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam… Hồ Chí Minh kính yêu chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn m...