Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng chân chính cách mạng, xây dựng Đảng về đạo đức

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về đảng cộng sản-đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và đảng cộng sản cầm quyền có....

Mừng Đảng, mừng xuân, tự tin về con đường phía trước

Một mùa xuân mới lại về. Chúng ta mừng Đảng, mừng xuân với tinh thần thẳng tiến trên con đường phía trước cùng một niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo sáng suốt....

Hải quân Việt Nam-ASEAN 2020: Trách nhiệm và sứ mệnh

Năm 2019, thế giới chứng kiến nhiều thời khắc lịch sử, nhiều nốt thăng trầm của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội: Nền kinh tế thế giới có những c...

Lữ đoàn 126 : Thực hiện hiệu quả ngày kỹ thuật

Ngày kỹ thuật là dịp để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 tiến hành công tác bảo dưỡng, bảo quản vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật. Đã trở thành nền nếp, vào thứ...

Nhà máy X48 Hải quân "55 năm đoàn kết, kỷ luật, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Nhà máy X48 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân được thành lập ngày 18-1-1965 với nhiệm vụ sửa chữa tàu, vũ khí khí tài, sản xuất vật tư kỹ thuật cho Quân chủng Hải....

90 mùa xuân đất nước ta có Đảng

Kể từ mùa Xuân 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường 90 năm đầy cam go, thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. Đảng ta,....

Vùng 5 Hải quân tiễn hơn 300 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Chiều 10-1, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức Lễ tiễn hơn 300 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đến....

Lữ đoàn 679: Tích cực chấp hành Chỉ thị 103

Vấn đề đảm bảo an toàn, nhất là an toàn giao thông (ATGT) là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cơ quan đơn vị trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyê...

Chủ động thực hiện nhiều biện pháp không để giá thịt lợn tăng cao ảnh hưởng đến bữa ăn bộ đội

Trước tình hình giá thịt lợn tăng cao và chưa rõ dấu hiện hạ nhiệt, giá nhiều mặt hàng dịp giáp Tết cũng tăng nhanh. Để bữa ăn bộ đội bảo đảm định lượng và c...

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101: Vượt khó, tăng gia hiệu quả

Đóng quân ở nơi có khí hậu nắng hạn quanh năm, đất đai thì nhiễm mặn và khô cằn nhưng với sự nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quâ...