Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Tiểu đoàn 151

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng nền nếp ch...

Học viện Hải quân tổ chức diễn tập tổng hợp cuối khóa

Từ 15 đến 24-5, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân đã tổ chức Diễn tập tổng hợp cuối khóa năm 2020 cho các đối tượng học viên đào tạo cấp phâ...

An toàn vệ sinh lao động ở Nhà máy X28

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên “Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020” ở Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân không tổ chức thành lễ phát động như nh...

Chú trọng xây dựng "hạt nhân" làm chủ khí tài hiện đại

Huấn luyện cán bộ, nhân viên chuyên môn khai thác, sử dụng, làm chủ trang bị, khí tài mới là một nội dung được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tha...

Quân chủng Hải quân tập huấn điều lệnh cho 215 cán bộ Vùng 2 Hải quân

Ngày 22-5, tại Căn cứ Quân sự Long Sơn, TP. Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân tổ chức lớp tập huấn điều lệnh năm 2020 cho 215 đồng chí cán bộ Vùng 2 Hải quân.

Lữ đoàn 147 Hải quân: Huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không với Trung đoàn Không quân 916

Sáng 21-5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân và Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không...

Đảng bộ Kho 703: Nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng “Kho chính quy, mẫu mực”

Kho 703, Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị, vũ khí đạn cho các nhiệm vụ của Vùng và Quân chủng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được....

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kỳ mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha thân yêu của lực l...

Thắng lợi trên không bắt đầu từ mặt đất

Những kỹ thuật viên thuộc Phi đội Ka-28, Lữ đoàn 954 được coi là “Bác sĩ của sát thủ săn ngầm”. Họ luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy định, điều lệ công tác....

Kiên định, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, được giác ngộ lý luận cách mạng và trở thành một người cộng sản chân chính, lãnh tụ của Đảng và của dân tộ...