Bộ Tư lệnh Vùng 1 kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu đối với Kho 703

Ngày 5/10, tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do đồng chí Đại tá Phan Tiến Bảo, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn....

Vùng 1: Kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu đối với Lữ đoàn 147

Ngày 4/10, tại Quảng Ninh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 do Đại tá Bùi Văn Chiến, Phó Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đơn vị VMTD....

Lữ đoàn 131 tham gia Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023

Sáng 4/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tổ chức chấm thi tại Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân. Đại tá Nguyễn Quế L...

Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu đối với Lữ đoàn 162

Ngày 3/10, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Bách, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm...

Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn lần thứ 4

Sáng 3/10, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi trung (lữ) đoàn trưởng, chính ủy trung (lữ) đoàn lần thứ 4 năm 2...

Nhà máy X28 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập

Ngày 28 và 29/9, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo diễn tập Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ đối với Nhà máy X28.

Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3: Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023

Ngày 29/9, tại Đà Nẵng, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội thi “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” năm 2023. Đại tá Nguyễn Văn Hoàn, Chỉ huy....

Kho 703: Hội thi kho, trạm tốt cấp cơ sở năm 2023

Ngày 27 và 28/9, tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, Kho 703, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội thi kho, trạm tốt cấp cơ sở năm 2023.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu tại Lữ đoàn 101

Ngày 28/9, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do Đại tá Vi Đức Thanh, Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến kiểm t...

Vùng 3 diễn tập động viên năm 2023

Ngày 26 và 27/9, tại TP. Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức diễn tập động viên năm 2023. Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có: Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó Tham mưu....