Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kỳ mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, người Cha thân yêu của lực l...

Thắng lợi trên không bắt đầu từ mặt đất

Những kỹ thuật viên thuộc Phi đội Ka-28, Lữ đoàn 954 được coi là “Bác sĩ của sát thủ săn ngầm”. Họ luôn thực hiện nghiêm ngặt các quy định, điều lệ công tác....

Kiên định, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, được giác ngộ lý luận cách mạng và trở thành một người cộng sản chân chính, lãnh tụ của Đảng và của dân tộ...

Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân: 300 chiến sĩ mới được kiểm tra 3 tiếng nổ

Từ ngày 10 đến 16-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ cho 300 chiến sĩ mới.

Nhà máy Z753, Cục Kỹ thuật: An toàn, vệ sinh lao động là khâu then chốt

Nhiều năm qua, Nhà máy Z753 luôn hoàn thành tốt vượt các chỉ tiêu sản xuất trong năm từ 6% đến 40 %. Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy luôn làm tốt công tác an t...

“Giữ tốt dùng bền” ở Lữ đoàn 170

Những năm qua, cùng với việc tiếp nhận và làm chủ VKTBKT mới hiện đại, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân đã tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuậ...

Phân kho Xăng dầu Tiên Hội chủ động phòng chống “giặc lửa”

Xác định phòng chống cháy nổ (PCCN) là nhiệm vụ chiến đấu, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Phân kho Xăng dầu Tiên Hội thuộc Kho 700, Cục Hậu cần Hải quân lu...

“Năng suất cao-An toàn lao động-Thu nhập tốt”

Với chủ đề “Năng suất cao-An toàn lao động-Thu nhập tốt”, Tháng công nhân năm 2020 ở Quân chủng Hải quân tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao....

Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn 167 Hải quân: Đại hội đảng bộ cấp lữ đoàn được chọn làm trước trong Quân chủng

Trong 2 ngày 7 và 8-5, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội đảng bộ cấp lữ đoàn được....

Tiếp tục làm tốt công tác Tham mưu-Kế hoạch góp phần xây dựng Cục Kỹ thuật chính quy, hiện đại

Trước yêu cầu phát triển lực lượng của Quân chủng Hải quân, nhất là sự phát triển nhanh chóng của các loại VKTBKT, ngày 6-5-1970 Cục Kỹ thuật Hải quân được t...