Đại tướng Phùng Quang Thanh đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (Khóa X, XI), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc...

Kết quả vận chuyển của Đoàn 125 từ năm 1962 đến năm 1975

Cách đây gần tròn 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 759-tiền thân của Đoàn 125 (Lữ đoàn 125 Hải quân) được th...

Tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Bị thất bại nặng nề trong chiến dịch đánh phá bằng không quân ra miền Bắc, cùng với thắng lợi của quân dân ta trên chiến trường miền Nam, ngày 27/1/1973, buộ...

Tình cảm sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bộ đội Hải quân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng, phát triển và theo dõi từng bước trưởng thành các hoạt động chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Na...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn

Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực phát triển học thuyết quân sự, giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử…

Không chỉ là một thiên tài quân sự, trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có...

Tiếp tục vận chuyển chi viện chiến trường, góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ

Ngày 17/7/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “…Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành ph...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam ở thế kỷ XX. Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần....

Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tư lệnh-Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng to...

Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc và xây dự...