Nắm bắt kịp thời, gặp gỡ động viên trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn 189

HQVN -

Là đơn vị “4 đặc biệt” của Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 189 huấn luyện liên tục 12 tháng trong năm với cường độ cao, kết hợp đi biển dài ngày, điều này đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, bản lĩnh và ý thức tổ chức kỷ luật đặc biệt của người thủy thủ tàu ngầm. Vì vậy, đơn vị xác định đột phá về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là yếu tố then chốt, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Lữ đoàn luôn nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Quân, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 189 chia sẻ: Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 7377/CT-BTL của Quân chủng về nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý bộ đội và chấp hành kỷ luật, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn và cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật; kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong toàn quân, Quân chủng, qua đó xây dựng cho cán bộ, thuỷ thủ ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Một buổi chào cờ đầu tuần ở Tàu ngầm 182-Hà Nội. Ảnh: Trọng Thiết

Lữ đoàn quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Toàn đơn vị chú trọng giáo dục về mục đích, yêu cầu và nội dung của việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để cán bộ, thủy thủ thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó đã có sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động, tự giác chấp hành kỷ luật và triệt để phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác quản lý bộ đội: tổ chức cho 100% quân nhân viết cam kết gắn bó, phục vụ lâu dài trong lực lượng; cam kết không vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị và bảo đảm an toàn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền đạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hàng tuần, hàng tháng đơn vị thông báo kết quả xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn của từng tàu và cơ quan Lữ đoàn đến mọi quân nhân. Cùng với đó  đơn vị cung cấp thông tin tình hình vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong toàn quân, Quân chủng từ đó kết hợp rút kinh nghiệm, phân tích rõ nguyên nhân, liên hệ với tình hình cơ quan, đơn vị mình và tìm biện pháp ngăn chặn, phòng, chống, nhất là lỗi về ý thức của bộ đội. Vì vậy, 6 tháng đầu năm 2022, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều điểm sáng, Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Lữ đoàn thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bộ đội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, an toàn, duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp chính quy, trong ngày, tuần, chế độ công tác, quản lý chặt chẽ bộ đội theo phân cấp, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đơn vị chủ động rà soát tư tưởng bộ đội theo tháng, quý và kiểm tra đột xuất. Điểm mới trong quản lý bộ đội là Lữ đoàn 189 thực hiện theo phương châm “Nắm bắt kịp thời, vỗ vai nhắc nhở, gặp gỡ động viên, liên hệ gia đình” cán bộ các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương và phát huy tổ 3 người, tập thể quân nhân, để kịp thời nắm chắc quân số, sức khoẻ, phân loại tư tưởng, trình độ, năng lực, quan hệ xã hội của quân nhân, những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn hoặc nguy cơ vi phạm để có biện pháp quan tâm, giúp đỡ và chấn chỉnh kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật.

Thi tìm hiểu pháp luật phiên bản trò chơi "Rung chuông vàng" ở Lữ đoàn 189. Ảnh: Ngọc Dương

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng vai trò nêu gương của người chỉ huy, chính trị viên trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Trung tá Nguyễn Đức Tường, Chính ủy Lữ đoàn 189 chia sẻ: Chúng tôi xây dựng được đội ngũ cán bộ chỉ huy từ Lữ đoàn đến từng tàu, từng ngành luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, không quan liêu trong quản lý bộ đội, không xa cách và vô cảm; không mất dân chủ và tạo áp lực tiêu cực cho bộ đội. Trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện hay khi thực hiện nhiệm vụ, người cán bộ luôn đồng hành với thủy thủ, QNCN. Những bản tin hành trình trong lòng biển; lễ trưởng thành của thủy thủ tàu ngầm; sinh nhật đồng đội… đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện sự quan tâm sâu sát của cán bộ với thủy thủ, cán binh một lòng của bộ đội tàu ngầm, cùng nhau  khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6 tháng cuối năm 2022, Lữ đoàn 189 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của trên; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối của Đảng ủy Lữ đoàn và Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng nền nếp chính quy; quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới". Lữ đoàn làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; duy trì nghiêm chế độ quy định; phát huy vai trò của các tổ chức,  lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”, “5 không trong huấn luyện tàu ngầm”, “không có nồng độ cồn trong hơi thở khi tham gia giao thông”… Khối cơ quan và các tàu nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, xứng đáng là đơn vị “Trung thành đặc biệt, đoàn kết đặc biệt, kỷ luật đặc biệt và bí mật đặc biệt” của Quân chủng Hải quân.

Đặng Tùng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn