Mít tinh trọng thể kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm Dự Lễ...

Ngành Cơ điện Trạm ra đa 510: Chủ động xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật

Bảo quản máy phát điện ở Trạm 510. Ảnh Hoàng Triệu Đến thăm Trạm ra đa 510, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân, chúng tôi được Đại uý Trương Công Định, T...

Thành phố Hải Phòng: Chấm dứt thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống trình diễn nhạc nước hồ Tam Bạc

Công trình nhạc nước TP. Hải Phòng Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống trình diễn nhạc nướ...

Toàn quốc kháng chiến-Bài học về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Song, chính quyền cách mạng non trẻ mới giành được chưa bao lâu và đang phải đối mặt với muôn vàn kh&oa...

Sức sống ở những trạm ra đa

Bảo quản ăng ten ra đa tại Trạm ra đa 515 Các trạm ra đa đóng quân độc lập và chia làm hai khu vực: Khu vực đ&agrav...

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, Quân đội nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Lẽ ra, từ đây nhân dân ta sẽ được sống trong hòa bình, độc lập, tự do để tập trung sức xây dựng đất nước, nhưng ...

Xây dựng Đảng về đạo đức – điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Xây dựng Đảng về “đạo đức” không phải là điểm mới, vấn đề này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh v&agrav...

Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân: Tăng cường huấn luyện cất hạ cánh trên mặt nước

Phi đội DHC-6 triển khai nhiệm vụ trước giờ huấn luyện. Ảnh: Duy Khánh Một ngày huấn luyện bay của Lữ đoàn được bắt đầu rất sớm....

Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết, gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6-7%. Tỷ lệ n...