Lật tẩy trò hề của những kẻ khóc mướn

Tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân cá chết cũng như thông tin cho nhân dân ban đầu còn chậm; ...

Cảnh giác với "cách mạng màu"

Có thể hiểu, bản chất của “Cách mạng màu” là phương thức giành chính quyền bằng biểu tình...

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền đòi "Đa nguyên, đa đảng"

Các thế lực thù địch còn bịa đặt, vu cáo rằng, ở Việt Nam làm gì có dân chủ trong bầu cử, ...

Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị (số 51-CT/TW, ngày 4 tháng 1 năm 2016) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ...