Không được phép suy diễn

Báo chí thế giới cũng hết sức quan tâm. Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đưa tin về vụ việc, liên tục v&agrav...

Ý Đảng, lòng dân hòa hợp là yếu tố quyết định thành công cuộc bầu cử ngày 22-5-2016

  Quân và dân huyện đảo Trường Sa bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp   &...

Lật tẩy trò hề của những kẻ khóc mướn

Tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân cá chết cũng như thông tin cho nhân dân ban đầu còn chậm; ...

Cảnh giác với "cách mạng màu"

Có thể hiểu, bản chất của “Cách mạng màu” là phương thức giành chính quyền bằng biểu tình...

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng dân chủ, nhân quyền đòi "Đa nguyên, đa đảng"

Các thế lực thù địch còn bịa đặt, vu cáo rằng, ở Việt Nam làm gì có dân chủ trong bầu cử, ...

Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị (số 51-CT/TW, ngày 4 tháng 1 năm 2016) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộ...