Nhận diện cách nhìn thiển cận, xuyên tạc giá trị lịch sử chiến thắng 30/4/1975

Chiến thắng 30/4/1975 đi vào lịch sử dân tộc, trở thành biểu tượng cho trí tuệ và tinh thần Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc ta và của nhân loại tiến bộ....

Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng b...

Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc

Dù thời cuộc có nhiều biến động và thế giới có nhiều đổi thay, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành và làm hết sức mình để bảo vệ lợi ích....

Nghiêm trị những chiêu trò xuyên tạc, phá hoại

Cứ mỗi dịp chuẩn bị đến ngày hội tòng quân trên cả nước, không gian mạng lại xuất hiện những thông tin, hình ảnh cắt ghép, xuyên tạc, có nội dung nói xấu, bô...

Không thể phủ nhận giá trị Cách mạng Tháng 10

Cách đây 105 năm, ngày 7/11/1917, Cách mạng tháng 10 Nga (CMT10) nổ ra và giành thắng lợi. Hơn một thế kỷ trôi qua với bao biến cố thăng trầm nhưng giá trị l...

Thêm minh chứng bác bỏ luận điệu xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam

Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023-2025. Đây chính là một trong những minh chứng thuyết phục bác bỏ mọi l...

Không thể phủ nhận thành quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của nước ta

Thành công của Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) giai đoạn 2012-2022 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đá...

“Tự do báo chí” không phải là tự do tuyệt đối

Báo chí có vai trò là phương tiện để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Quyền tự do báo chí là quyền của công dân được sáng tạo tác phẩm báo....

Kiên trì bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng trong tình hình hiện nay

Cương lĩnh và đường lối đổi mới của Đảng được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc bản chất cách mạng, phương pháp luận khoa học của Chủ nghĩa Mác...

Văn hóa tâm linh và phòng, chống mê tín, dị đoan

Một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm Điều 19 của Quy định...