ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI BẦU CỬ: Bài 1-Cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc

Theo kế hoạch, ngày 23-5-2021, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là....

Không thể phủ nhận sức sống và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30-4-1975   

Những ngày này, khi cả nước rợp bóng cờ hoa, người dân phấn khởi, tự hào chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 46 năm đại thắng mùa X...

Không để kẽ hở và cơ hội cho các quan điểm sai trái lọt vào đơn vị

Thất bại trong chống phá Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình". Một trong những hướng tấn công mũi n...

Xã luận

Hôm nay 25-1-2021, đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng hướng về Thủ đô Hà Nội-Thủ đô hòa bình, nghìn năm văn hiến-Nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ....

Không thể phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng

Chỉ ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển....

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội XIII

Trước, trong và sau Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các thế lực thù địch tung ra rất nhiều thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công...

Quân đội không bao giờ “đứng ngoài chính trị”

Trong khi toàn dân, toàn quân ta đang chào mừng, kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam thì các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường....

Bài viết của Tổng Bí thư và bài học “Dân là gốc”

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú...

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc bản chất vụ án ở Đồng Tâm

Từ 7 đến 14-9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ngày 9-1-2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đây là vụ án hình sự đặc biệt n...

Không thể phủ nhận thành quả Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám 1945 (CMT8) là mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, được tất cả những người có lương tri trên thế giới thừ...