Toàn văn phát biểu khai mạc của Đại tướng Lương Cường tại Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Toàn văn phát biểu khai mạc của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý về tham dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ!

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025; trong đó có hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hôm nay, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Toàn văn phát biểu khai mạc của Đại tướng Lương Cường tại Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc hội thảo

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhân chứng lịch sử; các tướng lĩnh, sĩ quan; các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội thảo khoa học quan trọng này. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đưa Việt Nam bước sang thời kỳ mới, miền Bắc quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng mở ra trang sử mới cho lịch sử nhân loại, cổ vũ, động viên các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh tự giải phóng; đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá về thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm rất sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Toàn văn phát biểu khai mạc của Đại tướng Lương Cường tại Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Các đại biểu tại hội thảo

Cuộc hội thảo khoa học hôm nay, với độ lùi thời gian sau 70 năm, là dịp để chúng ta có thêm điều kiện tiếp tục nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá một cách đầy đủ, sâu sắc hơn về bối cảnh lịch sử, về âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, sự can thiệp của Mỹ; về tầm nhìn chiến lược, sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Tổng Quân ủy, của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ và Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Qua đó, tiếp tục khẳng định Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Là dịp để chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Dương. Đồng thời, tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng hòa bình, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau, đặc biệt là thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới của chúng ta.

Toàn văn phát biểu khai mạc của Đại tướng Lương Cường tại Hội thảo “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”

Các chiến sĩ Điện Biên tham dự hội thảo

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội thảo khoa học hôm nay là một trong chuỗi các hoạt động quan trọng, thiết thực Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; kết quả của cuộc hội thảo sẽ một lần nữa khẳng định đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, của Bác Hồ; ý chí quyết chiến, quyết thắng, lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh chính trị tinh thần to lớn của dân tộc; sự độc đáo, sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam; làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử; rút ra những bài học kinh nghiệm; tiếp tục củng cố niềm tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối của toàn dân, toàn quân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi đề nghị, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu, các tướng lĩnh, sĩ quan, cùng toàn thể các đồng chí mang hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, tham luận có chất lượng, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học, có những đóng góp mới cả về lý luận và thực tiễn, góp phần để hội thảo khoa học của chúng ta thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo Hội thảo, tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn