Tình cảm sâu sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bộ đội Hải quân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm, chỉ đạo xây dựng, phát triển và theo dõi từng bước trưởng thành các hoạt động chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Na...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn

Hơn 80 mươi năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta và Quân đội ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những đóng góp to lớn trên các lĩnh vực phát triển học thuyết quân sự, giáo dục, báo chí, ngoại giao, lịch sử…

Không chỉ là một thiên tài quân sự, trực tiếp tổ chức, kiến tạo những trận đánh lớn, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có...

Tiếp tục vận chuyển chi viện chiến trường, góp phần đánh thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ

Ngày 17/7/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “…Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành ph...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Thiên tài quân sự

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những huyền thoại của lịch sử hiện đại Việt Nam ở thế kỷ XX. Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần....

Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tư lệnh-Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng to...

Bài học về sự sáng tạo trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với công cuộc đổi mới hiện nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Ðảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành độc lập dân tộc và xây dự...

Đẩy mạnh vận chuyển, chi viện cho chiến trường Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Sau chuyến vận tải vào Khu V thành công, cuối năm 1964, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hải quân nghiên cứu mở rộng tuyến vận tải bằn...

Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Vị anh hùng dân tộc - Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam đã ra đi nhưng những chiến công lịch sử, những công lao vĩ đại của ông vẫn mãi đọng lại trong ký ứ...

Táo bạo, bí mật, bất ngờ vận chuyển chi viện cho chiến trường

Phong trào Đồng khởi năm 1960 thắng lợi, cách mạng miền Nam chuyển biến mạnh mẽ. Cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Chín...