Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021)

Trong hơn 60 năm liên tục hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Quang Đạo có tới 28 năm hoạt động trong Quân đội Nhân d...

Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Cùng với đường vận tải chiến lược xuyên dãy Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh trên biển là “huyết mạch” hết sức trọng yếu chi viện cho chiến trường để quân và dâ...

Chiến thắng trận đầu-Mãi là niềm tự hào của những người giữ biển

Ngày 2 và 5-8-1964, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, Hải quân Nhân dân Việt Nam sau 9 năm thành lập, lần đầu tiên ra quân chiến đấu anh dũng, kiên...

Lữ đoàn 171: 55 năm vượt mọi khó khăn, đề cao kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tiền thân là Trung đoàn 171 Hải quân được thành lập ngày 9-7-1966 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ra đời trong hoàn...

Lữ đoàn 172: Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại

Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 9-7-1966 trong giai đoạn khó khăn, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua 55 năm xây dựng,...

Giữ vững “mạch máu” thông tin cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữ vững “mạch máu” thông tin cho Quân chủng Hải quân chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị quan....

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH-NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG CHO BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chiến sỹ cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, danh nhân văn hóa th...

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Nhà máy X52 (20-6-2011 – 20-6-2021)

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, cùng với các lực lượng trong Quân chủng, cán bộ, chiến sĩ Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân luôn nêu cao tinh thần t...

Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân (20-6-2011 – 20-6-2021)

Ngày 20-6-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Quyết định số 2180 thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân. Trong quá trình xây dựn...

Nguyễn Ái Quốc-Hành trình từ một người yêu nước thành người cộng sản

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến nhân dân sống trong cảnh lầm than, nô lệ dưới sự tàn bạo của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, cũn...