Kết quả tuần 1 Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “60 năm Chiến thắng trận đầu trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa”

HQ Online -

Thực hiện kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến “60 năm Chiến thắng trận đầu trong chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ miền Bắc Xã hội chủ nghĩa”. Kết quả tuần 1 cuộc thi từ ngày 20/6 đến hết ngày 23/6 như sau:

Tuần 1 đã có 19.117 lượt thí sinh tham gia dự thi (8.758 lượt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân; 4.612 lượt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân; 5.747 lượt là đối tượng khác); có 173 lượt thí sinh trả lời đúng 20/20 câu.

 Cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị của Quân chủng Hải quân tham gia thi

Cuộc thi đã được tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, mạng xã hội và được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng.

Nhiều đơn vị, địa phương có số lượng tham gia dự thi cao, tiêu biểu như: Cục Kỹ thuật, Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3, Vùng 4, Vùng 5, Lữ đoàn 189, Lữ đoàn 131 Hải quân; Sư đoàn 361, Sư đoàn 377, Học viện Phòng không - Không quân; các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa...

Để cuộc thi có sức lan tỏa hơn nữa, Ban tổ chức trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc thi đến các đối tượng trong và ngoài đơn vị, nhất là các địa phương, đơn vị phối hợp, kết nghĩa, phối hợp tuyên truyền biển, đảo đồng thời quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, trang thiết bị để đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Văn Tung (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn