Truyền thống và 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, mặc dù lực lượng, phương tiện còn hạn chế, nhưng với ý ...

Hội thảo: Hải quân nhân dân Việt Nam-Truyền thống và hiện đại

Cách đây 60 năm, ngày 7-5-1955, Cục Phòng thủ bờ bể, lực lượng tiền thân của Hải quân NDVN được thành lậ...

Âm mưu cùng thủ đoạn và hành động của đế quốc Mỹ

Nghiên cứu thủy lôi địch để tìm phương pháp rà phá. Trước thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt...

Quá trình hình thành lực lượng và sự ra đời của Cục Phòng thủ bờ bể

Để bảo vệ chủ quyền vùng biển của nước ta, các tổ chức dân quân ở các làng xóm, thôn xã ve...

Ký sự: Đối diện với tử thần

  Quả thủy lôi MK-50 đầu tiên được tháo gỡ và “bảo vật” tháo gỡ của ông Trương Thế Hùn...

Quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của HQDNVN

Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay Hải quân nhân dân Việt Nam ra đời (7/5/1955) Chiến dịch Đông xu&a...