Ký ức hầm Nghiêng

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trận địa hầm Nghiêng-Nơi đặt Trạm ra đa 535 lúc bấy giờ giữ vai trò quan trọng, nhằm quan sát, phát hiện mục tiêu địch t...

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021): Người về mang tới những mùa Xuân

Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28-1-1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cá...

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021): “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”

Là một nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7-1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Ng...

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2021)

Từ tầm nhìn chiến lược của một vị lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ đã phát hiện ra Cao Bằng là nơi hội đủ cả “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa....

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là đại hội thường kỳ của Đảng, họp 5 năm một lần, là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng,...

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội: TỪ ĐẠI HỘI LẦN THỨ I ĐẾN ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành....

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên- bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta

Sự ra đời của Quốc hội và cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước gắn liền với những bước ngoặt lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Sau khi nước Việt Nam dân chủ...