Vùng 5 kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới

HQ Online -

Ngày 11 và 12/5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới (CSM) thuộc Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 565.

CSM Tiểu đoàn 563 thực hành ném lựu đạn xa trúng đích

Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng); đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích.

CSM Tiểu đoàn 563 thực hành đánh thuốc nổ

Quá trình thực hành “3 tiếng nổ”, 100% CSM bình tĩnh, tự tin, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy và chấp hành đúng quy tắc an toàn; tư thế, yếu lĩnh động tác thuần thục, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính uỷ Vùng 5 tặng hoa chiến sĩ Tiểu đoàn 565 bắn giỏi

Kết quả: Nội dung bắn súng tiểu liên AK đơn vị đạt Khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đơn vị đạt Giỏi. 

Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn