Vùng 2 Hải quân: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

HQ Online -

Ngày 10-6, tại Căn cứ Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 chủ trì và trực tiếp lên lớp chuyên đề: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ".

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh quán triệt tại hội nghị

Tham dự, lên lớp có Đại tá Đỗ Văn Yên, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Vùng và 450 đồng chí là cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị trong Vùng.

Tại hội nghị lần này, các đảng viên sẽ học tâp, quán triệt nghị quyết số 26, 27 và 28 về: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp", "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vùng yêu cầu cán bộ, đảng viên dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt những nội dung hội nghị lần này làm cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau hội nghị, cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập nghị quyết.

Tin, ảnh: Võ Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn