Quân chủng Hải quân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

* Đại tá Cao Xuân Thiều, Trưởng phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Hải quân

HQ Online -

Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Sau khi được ban hành, Quân chủng Hải quân đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện Luật NVQS đảm bảo nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả.

Để thực hiện Luật NVQS đạt hiệu quả thiết thực, Quân chủng đã thành lập Ban chỉ đạo để tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiện nhiệm vụ tuyển quân hằng năm và kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh.

Trên cơ sở Luật NVQS năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật, hằng năm, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân chủng đã biên soạn các chuyên đề giáo dục pháp luật để quán triệt, tổ chức học tập tại các cơ quan, đơn vị; biên soạn các tài liệu cấp cho đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị.

Mỗi năm, Quân chủng in 2.000 tờ tranh cổ động, 13.000 tờ rơi cấp cho các đơn vị và địa phương nơi tuyển quân. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo để tổ chức tuyên truyền kết hợp thu hút nguồn nhân lực, nhất là thu hút thanh niên xung phong nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn, màn. Ảnh: Khánh Hưng

6 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức biên chế và tổ chức tập huấn cho đơn vị khung tuyển quân, huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành đơn vị. Theo phân cấp, các đơn vị đã chủ động hiệp đồng với các địa phương (gồm 27 đầu mối cấp tỉnh, 95 đầu mối cấp huyện) để thâm nhập, lựa chọn những công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Trước khi tuyển quân, Quân chủng giao các đơn vị tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ tuyển quân và các quy định, thông tư, hướng dẫn của trên cũng như nắm chắc các thứ tự, các bước trong quá trình giao, nhận quân. Qua đó, từng cán bộ khung tuyển quân đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi đã nhận quân, các đơn vị tổ chức phúc tra sức khỏe, rà soát chất lượng chính trị nhằm phát hiện kịp thời những công dân không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng để loại trả, bù đổi quân, bảo đảm công khai, công bằng, đúng nguyên tắc, thủ tục.

Nhờ vậy, trong 6 năm qua công tác tuyển quân ở Quân chủng đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, đúng thời gian, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định; không để xảy ra hiện tượng quan liêu, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc. Đặc biệt, trong năm 2020, 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Quân chủng đã có nhiều biện pháp phối hợp tiếp nhận đủ chỉ tiêu và đưa quân về đơn vị huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để lưu quân.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hằng năm, Quân chủng Hải quân luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân, nhất là chế độ bảo hiểm y tế cho quân nhân và thân nhân, chính sách hậu phương quân đội. Vào dịp các ngày lễ, tết, các đơn vị còn tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, dịch bệnh…. Những việc làm nghĩa tình đó đã giúp cho bộ đội yên tâm công tác, chung sức xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành còn một số hạn chế, chưa sâu rộng, dẫn đến nhận thức, trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị quân đội, nhân dân còn hạn chế. Công tác đăng ký, quản lý nguồn còn gặp khó khăn do sự biến động của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (kể cả số đã được thâm nhập, chốt quân số), chất lượng giao quân có lúc còn thấp.

Chiến sĩ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân hôn Quân kỳ trong lễ tuyên thệ. Ảnh: Khánh Hưng

Qua thực hiện Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy có nội dung còn bất cập, chưa theo kịp với tình hình xã hội. Tại Điều 33 của Luật NVQS năm 2015 quy định: “Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ… 1 năm 1 lần vào Tháng 2 hoặc Tháng 3”. Trong khi đó, 1 năm các đơn vị đều giải quyết cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 1 lần vào Tháng 1 hoặc Tháng 2. Sau khi giải quyết quân nhân xuất ngũ các đơn vị sẽ thiếu số lượng lớn hạ sĩ quan, binh sĩ từ Tháng 2 đến Tháng 6. Đối với Quân chủng Hải quân, số lượng quân nhân chuyên môn kỹ thuật lớn, phải được đào tạo thời gian 5 tháng, vì vậy khi xuất ngũ quân số các đơn vị SSCĐ sẽ thiếu nhiều tháng sau đó.

Thực tiễn cho thấy, hiện nay, số thanh niên bị mắc tật khúc xạ về mắt chiếm lượng lớn; xăm hình, xăm chữ trên cơ thể đang trở thành trào lưu của giới trẻ… Như vậy, tỉ lệ công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Luật sẽ chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Đây là điểm còn bất cập, nếu không có quy định cụ thể sẽ dẫn đến tình trạng công dân lợi dụng những điểm này để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để tiếp tục thực hiện Luật NVQS năm 2015 đạt hiệu quả cao hơn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo niềm tin cho nhân dân động viên con em tình nguyện nhập ngũ vào quân đội. Các đơn vị cần quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu, điều chỉnh chính sách tiền lương, phụ cấp đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm sau khi xuất ngũ; đầu tư xây dựng doanh trại, thao trường huấn luyện chính quy, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho quân nhân yên tâm học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn