Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển

HQ Online -

Ngày 24-9, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng do Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân.

 

Chuẩn Đô đốc Đoàn Văn Chiều quán triệt mục đích, yêu cầu kiểm tra

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2017 đến nay; trọng tâm là việc kiện toàn và hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn; công tác tham mưu, đề xuất của cơ quan chính trị; kết quả công tác phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan tư pháp của Quân chủng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; việc thực hiện nền nếp, chế độ, nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện Ngày pháp luật; công tác quản lý, khai thác tủ, giá sách pháp luật; kiểm tra nhận thức pháp luật của quân nhân, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và những mô hình hay, cách làm mới của đơn vị.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị; nhất là việc duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng, các chuyên đề giáo dục theo kế hoạch năm và các chuyên đề do đơn vị xác định… tạo sự chuyển biến sâu sắc trong ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội và nhân dân các địa phương.

Quang cảnh buổi thi tìm hiểu pháp luật tại Đoàn

Cùng với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng đã tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cấp Quân chủng năm 2018 tại đơn vị với hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Nội dung thi tập trung vào 200 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật, 50 tình huống pháp luật và các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, 2018.

Tin, ảnh: Ngô Văn Toàn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn