Phụ nữ Hải quân: BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

* Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân

HQVN -

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ (CTPN) và cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị, CTPN và phong trào phụ nữ (PTPN) Hải quân đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tập hợp và phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của hơn 4 nghìn cán bộ, hội viên, hướng vào hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu phụ nữ Quân chủng lần thứ V (2016-2021) đề ra; góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân chủng TSVM, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về CTPN và bình đẳng giới (BĐG), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai CTPN và các phong trào, cuộc vận động… trong phụ nữ; phát huy vai trò, sự phối hợp hoạt động của Ban VSTBPN, Ủy ban và Ban Dân số, gia đình và trẻ em các cấp… thực hiện chế độ chính sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chỉ đạo xây dựng điểm “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ và xây dựng người phụ nữ Hải quân theo tiêu chí “Bốn tốt”, hướng hoạt động công tác Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên) và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để CTPN và PTPN hoạt động có nền nếp, hiệu quả; kịp thời kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và cán bộ hội; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động hội sát với đặc điểm nhiệm vụ và tổ chức biên chế của từng loại hình cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, sơ tổng kết; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, các mô hình hiệu quả, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Kíp trực tổng đài của Lữ đoàn 602, Bộ Tham mưu Hải quân. Ảnh: Hải Hà

Nhìn chung CTPN ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng được triển khai nghiêm túc, có nền nếp, đúng định hướng và đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì thực hiện có hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động phối kết hợp với các tổ chức quần chúng trong đơn vị, địa phương và cơ quan, đơn vị bạn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn đóng quân an toàn…

Phong trào thi đua “Phụ nữ Hải quân đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” đã luôn bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng; triển khai chặt chẽ, sâu rộng với nội dung, chỉ tiêu, hình thức, biện pháp, mô hình phong phú, sinh động; gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”… được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người Phụ nữ Hải quân”.

Phụ nữ ở các đơn vị huấn luyện, SSCĐ, bằng các mô hình hoạt động cụ thể như: “Ca, phiên điển hình”, “Kíp trực kiểu mẫu”, “Nhiều hơn một”… đã động viên chị em khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác, sử dụng thành thạo khí tài trang bị, bảo đảm ca trực, kíp trực bí mật, an toàn, hiệu quả, giúp lãnh đạo, chỉ huy xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; một số chị em ở đơn vị đặc công Hải quân, Hải quân đánh bộ, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn còn tích cực tham gia luyện tập võ thuật và các kỹ năng chiến đấu như những chiến đấu viên thực thụ, tham gia và giành được thành tích cao trong hội thao võ thuật toàn quân…

Cán bộ, hội viên đảm nhiệm công tác phục vụ, bảo đảm như: hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quân nhu, quân y, nhà khách, an điều dưỡng… luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thực hiện đúng quy trình chuyên môn,  không để xảy ra sai sót, lộ lọt thông tin, tài liệu, thất thoát, hư hỏng cơ sở vật chất, trang bị, tài chính, kinh tế… góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe bộ đội, làm tốt công tác bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu là các mô hình: “Cơ quan Hai giỏi”, “Bếp ăn phụ nữ tự quản”, “Bữa ăn do phụ nữ đảm nhiệm”, “Nữ quân y làm theo lời Bác”, “Buồng bệnh kiểu mẫu” … Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều chị em đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hiểm nguy, tạm gác lại việc riêng gia đình, xung phong vào tâm dịch chi viện cho các tỉnh, thành phố phía Nam… để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc.

Cán bộ, hội viên phụ nữ TCT Tân cảng Sài Gòn phát tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch cho người dân tỉnh Bến Tre. Ảnh: Quang Tiến

Phụ nữ công tác ở các nhà máy, xí nghiệp, kho, trạm, xưởng… mặc dù phải thường xuyên làm việc với cường độ cao, trong môi trường độc hại, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, song với trách nhiệm, lòng say mê nghề nghiệp và ý thức tự tôn, tự trọng, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các mô hình “Kho, Trạm, Xưởng kiểu mẫu”, “Kho phụ nữ tự quản”… góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tiếp nhận, quản lý, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát cơ sở vật chất, trang bị… bảo đảm nhanh, gọn, chính xác, an toàn, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng, xuống cấp…

Cán bộ, hội viên phụ nữ công tác ở các học viện, nhà trường và các đơn vị nghiên cứu khoa học, với lòng say mê, tâm huyết với nghề đã thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm, tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, giáo trình, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học viên; cần mẫn tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, thực hiện thành công nhiều công trình, đề tài, sáng kiến khoa học kỹ thuật, nghiên cứu môi trường biển… góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại, xứng đáng là những giảng viên, nghiên cứu viên, hội viên phụ nữ “Hai giỏi”. Trong 5 năm, đã có 137 đề tài, sáng kiến của phụ nữ được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao, trong đó có 2 đề tài đạt giải cấp Bộ.

Phụ nữ công tác trên lĩnh vực báo chí, văn hóa, nghệ thuật với nhiệt huyết và lòng đam mê, luôn nỗ lực lao động nghệ thuật và cống hiến thực thụ, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và nhân dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa; lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến với hải quân và nhân dân các nước… để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế. Qua thực tiễn đã có các chị em được vinh danh Nghệ sĩ Ưu tú và trao tặng các giải thưởng về văn học, nghệ thuật qua các cuộc vận động sáng tác, hội diễn, hội thi toàn quân, toàn quốc…

Cán bộ, hội viên công tác ở các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế - quốc phòng, luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm; tích cực học tập, nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, với các sáng kiến “Triển khai lệnh giao hàng điện tử”, “Áp dụng hóa đơn điện tử trong dịch vụ cảng, logistics”…; mô hình: “Xây dựng, quản lý kho thông minh, chăm sóc khách hàng tốt”, “Trao nụ cười, nhận niềm tin”… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng thu nộp ngân sách và lợi nhuận cho đơn vị, doanh nghiệp…

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, vai trò của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được khẳng định rõ hơn. Nhiều đồng chí được bầu vào cấp ủy, bổ nhiệm giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý trong các cơ quan, đơn vị. Trên từng cương vị công tác, các đồng chí cán bộ nữ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết ở đơn vị.

Trong xây dựng hạnh phúc gia đình 100% cán bộ, hội viên thường xuyên được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện Pháp lệnh về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”… Trước tác động đa chiều của thực tiễn, phụ nữ Hải quân luôn vững vàng, khẳng định rõ vai trò trong xã hội, đồng thời thực hiện tốt bổn phận làm con, thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm người thầy đầu tiên của con mình, là điểm tựa tinh thần, gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Nữ y, bác sĩ Viện Y học Hải quân chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CTV

Yêu cầu nhiệm vụ của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới đang mở ra cho phụ nữ toàn Quân chủng nhiều thời cơ, vận hội; đồng thời đặt ra những đòi hỏi thách thức cao hơn, khẩn trương hơn. Để đáp ứng với mục tiêu phấn đấu xây dựng Quân chủng đến năm 2025 cơ bản hiện đại; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc, CTPN và PTPN Hải quân cần quán triệt và thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là: Thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng về CTPN và PTPN; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian phù hợp cho hoạt động hội; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, nhất là các chính sách đặc thù đối với phụ nữ Quân đội.

Hai là: Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và Quân đội, Quân chủng phát động nhất là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tiêu chí “Bốn tốt”, hướng tới xây dựng người phụ nữ Hải quân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”, tạo động lực thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ba là: Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức hội; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CTPN và cán bộ hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; phát huy vai trò của cơ quan chính trị và cán bộ hội phụ nữ trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức hoạt động bảo đảm sát với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em, đạt hiệu quả thiết thực.

Bốn là: Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức hoạt động hội; chú trọng triển khai CTPN và PTPN phù hợp với thực tiễn tình hình, ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có đại dịch Covid-19 hiện nay. Tăng cường hiệu quả gắn kết, phối hợp hoạt động giữa các tổ chức quần chúng, hội phụ nữ các cơ quan, đơn vị và địa phương đóng quân; các ủy ban, ban chỉ đạo, cơ quan giúp việc trong các hoạt động VSTBPN, BĐG, DS gia đình và trẻ em.

Năm là: Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện theo các tiêu chí, chuẩn mực của phụ nữ Hải quân thời kỳ mới; phát huy vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên phụ nữ, chủ động, tích cực tham gia với trách nhiệm và hiệu quả cao trong các hoạt động, phong trào; xây dựng tình đoàn kết, yêu thương, gắn bó trên tinh thần đồng chí, đồng đội.

Sáu là: Luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với CTPN, PTPN, công tác VSTBPN, việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế; quan tâm lựa chọn xây dựng các mô hình điểm, phổ biến kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn