Phát huy truyền thống, tiếp tục xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc

*Đại tá Trần Hồng Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 170

HQ Online -

Lữ đoàn 170 là Lữ đoàn tàu mặt nước chiến đấu, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, có nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, trinh sát, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc, sẵn sàng vận chuyển, chi viện cho các tuyến đảo khi có lệnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, để tăng cường khả năng phòng thủ bảo vệ vùng biển, đảo trọng điểm phía Bắc, ngày 12/2/1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định thành lập Lữ đoàn tàu chiến đấu 170 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Huấn luyện cẩu nhận tên lửa ở Lữ đoàn 170

Ngày đầu thành lập tổ chức biên chế của Lữ đoàn gồm có khối cơ quan và khối đơn vị. Khối cơ quan có: Ban Tham mưu, Ban Hậu cần, Ban Kỹ thuật và Tiểu ban Tài vụ. Khối đơn vị có: Hải đội 1 tàu quét mìn; Hải đội 111 tàu tuần tiễu 79 tấn và tàu vận tải 100 tấn; Hải đội 113 tàu phục vụ; Hải đội 136 tàu bảo đảm và phục vụ; Hải đội 115 tàu vận tải tốc độ chậm (vỏ lưới thép xi măng). Trong đó, Hải đội 1 tàu quét mìn được thành lập từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX đã từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong rà phá bom mìn, chống đế quốc Mỹ phong tỏa bằng thủy lôi và bom từ trường trên sông, biển miền Bắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tàu Lữ đoàn 170 huấn luyện bắn đạn thật trên biển

Phát huy truyền thống các đơn vị tiền thân, bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 và Quân chủng Hải quân nhiều chủ trương đúng đắn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo, xử trí có hiệu quả các tình huống; kiên quyết, kiên trì ngăn chặn các hoạt động xâm phạm của nước ngoài vi phạm vùng biển của ta; bảo vệ và hỗ trợ các hoạt động kinh tế trên vùng biển được phân công quản lý.

Lữ đoàn thực hiện tốt công tác huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, vận động giúp đỡ nhân dân, từng bước xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên biển

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống "Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và hàng ngàn tập thể, cá nhân được khen thưởng các hình thức khác.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp, trước hết là tập trung xây dựng nhân tố chính trị tinh thần làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khoá XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, cho cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chú trọng vào lịch sử truyền thống của dân tộc, của Quân đội, Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc tình hình nhiệm vụ, phân định rõ đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường cho cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ đội giải lao sau giờ huấn luyện

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, cán bộ, chiến sĩ có đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh, sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến.

Ba là, luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự vừa hồng vừa chuyên, đội ngũ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tốt, chuyên nghiệp. Trong đó tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc cả về số lượng, chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; có kiến thức toàn diện, năng lực, trình độ quân sự hiện đại; phương pháp, tác phong công tác chính quy, khoa học; có sức khỏe và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp có chuyên môn cao, tâm huyết, tận tụy với nghề, “giỏi một vị trí, biết nhiều vị trí, sẵn sàng thay thế các vị trí khác”, là lực lượng rường cột trên các mặt, các lĩnh vực công tác của đơn vị.

Bốn là, phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; đẩy mạnh phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, qua đó làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thấy rõ sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố đoàn kết quân dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Tự hào truyền thống 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân cần phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích và chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lữ đoàn 170 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương chiến công; 3 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương hữu nghị của Đảng, Nhà nước Cam-pu-chia; 5 cờ thưởng của Bộ Quốc phòng; 6 cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn