Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

HQVN -

Nhiệm kỳ vừa qua, Vùng 2 Hải quân đã có bước phát triển mới về tổ chức lực lượng và trang bị. Điều đó đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Vùng phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng TSVM.

Đại tá Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 cho biết: So với nhiệm kỳ trước, cấp ủy, UBKT và tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Vùng đã có bước chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS. Cấp ủy, UBKT các cấp đã tiến hành công tác KTGS chặt chẽ, sâu sát hơn, đi vào nền nếp, có chất lượng tốt. Các cuộc KTGS được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả; coi trọng công tác giáo dục, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình…

Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 giám sát chuyên đề Chi bộ Phòng Kỹ thuật. Ảnh: CTV

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thường vụ Đảng ủy Vùng 2 lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra được 63,2% lượt tổ chức đảng và gần 70% lượt đảng viên (tăng 0,29% tổ chức đảng và 4,4% đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Riêng Thường vụ Đảng ủy Vùng đã kiểm tra được 6 lượt tổ chức đảng và 15 cấp ủy viên, cán bộ chủ trì.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng với phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát mở rộng, lấy công tác giáo dục làm chủ đạo xuyên suốt để ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng. Chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị; tính đảng, tính nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ; chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm.

Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy cấp dưới và đảng viên, góp phần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, đảng viên với quần chúng, cấp trên với cấp dưới.

Cùng với đó, cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng kế hoạch, phân công cấp ủy viên giám sát thường xuyên tổ chức đảng, đảng viên trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách. Cấp ủy các cấp cũng coi trọng đổi mới nội dung, hình thức giám sát, tích cực thực hiện tốt giám sát chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới. Các cuộc giám sát được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bám sát các hướng dẫn của trên, xác định nội dung, đối tượng phù hợp.

UBKT các cấp giám sát chuyên đề được 56 lượt tổ chức đảng và 114 đảng viên là cấp ủy viên (tăng 26 tổ chức đảng và 59 đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Trong đó, UBKT Đảng ủy Vùng giám sát 5 tổ chức đảng và 12 ủy viên là cấp ủy, cán bộ chủ trì. UBKT Đảng ủy Vùng tiếp nhận và giải quyết 2 đơn tố cáo đối với cán bộ, đảng viên và 1 đơn phản ánh đối với 1 lữ đoàn đúng thẩm quyền, quy trình, nguyên tắc. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu là do liên đới trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức tổ chức kỷ luật.

Cục Chính trị Hải quân kiểm tra nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 167. Ảnh: Hải Hà

Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Vùng 2 khẳng định: Đảng ủy Vùng, UBKT các cấp là cơ quan chức năng trực tiếp thực hiện, hướng dẫn các nội dung công tác KTGS đến từng tổ chức cơ sở đảng. UBKT trực tiếp giúp Đảng ủy Vùng chuẩn bị tốt nội dung, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn KTGS đối với cấp ủy đảng các cấp, bảo đảm cho công tác KTGS luôn đúng quy trình, nguyên tắc, có chất lượng, hiệu quả cao.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đánh giá: Nhiệm vụ KTGS có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Đảng bộ Vùng thực hiện toàn diện các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác KTGS. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Năm 2021 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Vùng 2 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác TKGS và thi hành kỷ luật đảng; tiến hành KTGS tổ chức đảng và đảng viên theo đúng tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, lãnh đạo Vùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Hiền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn