Đảng bộ Vùng 5 Hải quân: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo

Kỳ 1: Đề cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Năm 2016, Vùng 5 Hải quân vinh dự được Bộ Quốc Phòng tặng Cờ thi đua. Thành tích này đánh dấu sự cố gắng nỗ lực trong rèn luyện, học tập, công tác của cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 một cách một cách toàn diện. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong toàn Vùng.

Một buổi sinh hoạt cấp ủy Tiểu đoàn Pháo phòng không 553, Vùng 5 Hải quân

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đoàn Văn Chiều, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 cho biết: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trên, Đảng ủy Vùng đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch xây dựng Đảng ủy Vùng TSVM, kế hoạch CTĐ, CTCT sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của Vùng. Trong đó, chúng tôi tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện “4 tập trung, 1 kết hợp”, “2 chất lượng, 2 nêu cao”, xây dựng chi bộ TSVM theo tiêu chí 4 tốt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “4 xây, 6 chống”, quy định về nêu gương theo Quy định 646 của Quân ủy Trung ương.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường nâng cao chất lượng nền nếp sinh hoạt, công tác của đơn vị mình. Tập trung vào thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ Vùng. Các cuộc kiểm tra việc duy trì chế độ nền nếp sinh hoạt đảng, sổ sách công tác đảng, chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng trực thuộc, công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên được tổ chức thường xuyên theo kế hoạch, có những cuộc kiểm tra đột xuất. Từ đó sớm phát hiện những sai phạm, những thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm , góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, xây dựng các tổ chức đảng thực sự TSVM, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Tăng Ngọc Thạch, trưởng Ban tổ chức, Phòng Chính trị Vùng 5, cho biết: Năm 2016, 100% đảng viên trong toàn Vùng xây dựng kế hoạch phấn đấu, trong đó tập trung vào thực hiện vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên cuối năm có 99,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Giờ trực chuyên môn ở Trạm ra đa 620 Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân

Có được kết quả đó, cấp ủy các cấp trong toàn Vùng đã tổ chức và làm tốt  các đợt quán triệt, học tập nghị quyết, chuyên đề cho cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là công tác tiến hành triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, chủ động tiến hành các biện pháp quản lý, giáo dục kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, tập trung chủ yếu vào những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ còn có mặt hạn chế năm 2015 và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Gắn công tác quản lý, giáo dục đảng viên với công tác cán bộ, cấp ủy viên với cán bộ chủ trì. Hàng tháng, hàng quý có kiểm tra, rà soát và đánh giá trên cơ sở kế hoạch tự đăng ký và trách nhiệm cán bộ, đảng viên trên mọi mặt công tác. Chính từ những lần rà soát, kiểm tra, sinh hoạt tổ đảng, sinh hoạt chi bộ đúng quy định là những lần để cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, để tự kiểm điểm, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Đại tá Đoàn Văn Chiều thì việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng, của chính quyền địa phương đối với mỗi cán bộ, đảng viên là một việc làm hết sức sâu sát và cần thiết trong công tác xây dựng Đảng và đây cũng là việc luôn được duy trì đối với mọi cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Vùng 5. Công tác phát triển đảng viên mới được các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng phương châm kết nạp, kiểm tra xác minh rõ lý lịch, không chạy theo số lượng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn Vùng đã kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt so với chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Có nhiều đơn vị trong toàn Vùng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tiêu biểu là Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 (đây là đơn vị được chọn làm điểm, làm trước về công tác xây dựng Đảng; thực hiện Nghị quyết 5863 của Đảng ủy Quân chủng từ năm 2013 đến nay) và Tiểu đoàn ra đa 551 (luôn dẫn đầu trong công tác phát triển đảng viên mới).

Năm 2017, trong điều kiện có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường ở khu vực, đơn vị lại nằm rải rác trên vùng biển, đảo Tây Nam, Đảng ủy Vùng 5 Hải quân vẫn xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác được giao. Để Vùng xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

Kỳ 2: Lựa chọn đúng, trúng nội dung làm điểm, làm trước

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn