Đảng bộ Kho 703: Nhiều giải pháp lãnh đạo xây dựng “Kho chính quy, mẫu mực”

Trung tá Nguyễn Ngọc Măng, Chủ nhiệm Kho 703

HQ Online -

Kho 703, Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm trang bị, vũ khí, đạn cho các nhiệm vụ của Vùng và Quân chủng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kho chính quy, mẫu mực”.

 

Những năm qua, Đảng ủy Kho 703 tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Bảo dưỡng đạn theo quy trình tại Trạm Bảo dưỡng-Sửa chữa, Kho 703 

Đảng ủy tập trung lãnh đạo Kho nắm chắc số lượng, chất lượng VKTBKT, đạn và các chỉ tiêu kế hoạch công tác kỹ thuật hằng năm. Kho tổ chức tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng VKTBKT, đạn cho các nhiệm vụ của Quân chủng đồng thời làm tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật các loại vũ khí, đạn.

Cùng với sự quan tâm đầu tư của trên, đơn vị đã tích cực phát huy nội lực; chủ động xây dựng, củng cố, nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng và hoàn thiện bộ tiêu chí về xây dựng “Kho chính quy, mẫu mực”, qua đó cải tạo môi trường cất giữ VKTBKT, kịp thời loại bỏ những nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành các quy định chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Kho đã lãnh đạo hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch và tổ chức diễn tập, luyện tập các phương án SSCĐ, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại; tập trung huấn luyện kỹ thuật, nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp và thợ kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật vũ khí đạn trong những điều kiện khác nhau.

Đảng ủy Kho có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng Kho vững mạnh về chính trị. Nguyên tắc lãnh đạo được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ không ngừng được nâng lên. Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tình hình tư­ tưởng của cán bộ, chiến sĩ ổn định, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, xác định tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Kho đổi mới cả về hình thức, phương pháp. Các đơn vị tổ chức giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội theo tinh thần “5 hiểu biết, 5 giúp đỡ”, “Lấy mỗi sai phạm là một chủ đề sinh hoạt tư tưởng”. Vì vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ không ngại khó khăn, gian khổ, luôn có ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân viên Kho 703 sắp xếp, bảo quản đạn pháo

Thời gian tới, yêu cầu nhiệm vụ của Kho 703 ngày càng cao, đó là vừa phải tiếp nhận, quản lý một số loại vũ khí, đạn mới hiện đại, vừa phải quản lý, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của các loại vũ khí, đạn cũ... Vì vậy, Đảng ủy Kho xác định chủ trương tiếp tục lãnh đạo xây dựng “Kho chính quy, mẫu mực”, trong đó tập trung vào một số biện pháp cơ bản sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc, quy định trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiềm chế tốc độ hư hỏng, xuống cấp của các loại VKTBKT, đạn; làm tốt công tác thanh xử lý đạn theo quyết định của trên. Kho tiếp tục phát huy nội lực, xây dựng mới và củng cố nâng cấp nhà, xưởng theo quy hoạch, bảo đảm chính quy, thống nhất, an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Hai là, toàn Kho đột phá vào xây dựng chính quy khu kỹ thuật, kho, xưởng, trạm, sẵn sàng thực hiện theo tổ chức biên chế mới, đưa công tác kỹ thuật đi vào nền nếp, hiệu quả. Người chỉ huy các cấp tập trung quản lý nhà kho theo 5 nội dung đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vũ khí, đạn. Duy trì chặt chẽ quy tắc an toàn kho đạn, chống tư tưởng chủ quan, đặc biệt khi làm việc trực tiếp, tiếp xúc với vũ khí, đạn; tăng cường kiểm tra, gắn trách nhiệm cán bộ chủ trì đơn vị trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Ba là, bám sát tình hình nhiệm vụ, Đảng ủy Kho lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm VKTBKT, đạn theo chỉ lệnh của trên; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT và xử lý đạn cấp 5 đạt 100% kế hoạch; 100% nhà kho chính quy, thống nhất, an toàn, đạt tiêu chuẩn quản lý tốt.

Bốn là, cán bộ, nhân viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật gắn với thực hiện có chất lượng ngày kỹ thuật tuần, tháng, tạo chuyển biến toàn diện về công tác bảo đảm kỹ thuật của đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, nhất là đội ngũ thủ kho và thợ sửa chữa vũ khí, đạn, góp phần xây dựng Kho vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn