Cục Chính trị Hải quân: 60 năm trung thành, kiên định, đoàn kết, gương mẫu, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

HQ Online -

Nhận rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo mang tầm chiến lược của đất nước, ngay sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, ngày 7-5-1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 284/NĐ-A thành lập Cục Phòng thủ bờ bể trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu với 2 đơn vị tiền thân là Trường Huấn luyện bờ bể và Xưởng 46. Cục Phòng thủ bờ bể ra đời là sự mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 15, Khóa II, Tổng Quân ủy Trung ương quyết định đẩy mạnh xây dựng quân đội, nâng cao sức mạnh chiến đấu các lực lượng. Theo phương hướng đó, ngày 24-1-1959, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Hải quân trên cơ sở Cục Phòng thủ bờ bể với nhiệm vụ tham mưu cho Bộ xây dựng, chỉ huy lực lượng, quản lý quân cảng, bảo vệ hải phận miền Bắc. Đây là bước chuyển quan trọng từ nhiệm vụ nghiên cứu sang chỉ huy, chỉ đạo mọi hoạt động xây dựng, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo Quyết định trên, cơ quan Cục Hải quân có 5 phòng: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu cần, Phòng Đo đạc biển và Phòng Công binh. Phòng Chính trị có 4 ban: Cán bộ, Tổ chức, Bảo vệ, Tuyên huấn-Dân vận và Đội Điện ảnh với quân số 26 cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Trung tá Nguyễn Hằng giữ chức Chủ nhiệm Chính trị. Từ đó, ngày 24-1-1959 trở thành ngày truyền thống của Cục Chính trị Hải quân.

Đoàn cán bộ Tổng Cục chính trị và Cục Chính trị Hải quân thăm, làm việc và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông năm 2017. Ảnh: Quang Tiến

Sau 5 năm phấn đấu bền bỉ, kiên trì trong điều kiện vô cùng khó khăn, công cuộc xây dựng Hải quân nhân dânViệt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể, từng bước hình thành một Quân chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam, dần đảm đương vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển miền Bắc XHCN.

Ngày 3-1-1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 01/TTL-QĐ nâng cấp Cục Hải quân thành Bộ Tư lệnh Hải quân. Theo đó, Phòng Chính trị được nâng cấp thành Cục Chính trị Hải quân. Biên chế của Cục Chính trị có 58 cán bộ, nhân viên được tổ chức thành 2 khối: Khối cơ quan gồm Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn, Phòng Cán bộ, Phòng Bảo vệ, Trợ lý thống kê hành chính trực thuộc Chủ nhiệm Chính trị. Khối đơn vị gồm: Tổ Điện ảnh thuộc Phòng Tuyên huấn và Trại giam thuộc Phòng Bảo vệ.

60 năm-một chặng đường với nhiều gian nan, thử thách, vinh quang, Cục Chính trị đã trở thành 1 trong 4 cơ quan của Bộ Tư lệnh Quân chủng có đầy đủ các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có ý chí, quyết tâm cao; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực chỉ đạo, hướng dẫn, tiến hành CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng.

Ngay từ ngày đầu thành lập, qua từng mốc son phát triển của Quân chủng cũng như trong cuộc kháng chiến giải phóng Tổ quốc hào hùng đến thời kỳ Hải quân nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống, dù thuận lợi hay khó khăn, ác liệt, Cục Chính trị Hải quân, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đều thực hiện tốt chức năng làm tham mưu trúng, đúng, kịp thời cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ, CTCT và trực tiếp hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT trong các đơn vị để xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, giữ vững định hướng chính trị trong các hoạt động của toàn Quân chủng.

Bằng bản lĩnh chính trị thầm lặng nhưng sâu sắc, sát cơ sở, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, cán bộ Cục Chính trị đã quán triệt các quan điểm, nghị quyết của Đảng mà trực tiếp là nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng trong các thời kỳ, trung thành với nguyên tắc tiến hành CTĐ, CTCT và những hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần, biến sức mạnh chính trị tinh thần thành sức mạnh vật chất trong toàn Quân chủng.

Chính sức mạnh ấy đã góp phần quan trọng để Hải quân nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc như: Chiến công đánh thắng trận đầu ngày mồng 2 và 5-8-1964; Chiến công đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ với miền Bắc Việt Nam; Chiến công mở đường Hồ Chí Minh trên biển-con đường huyền thoại tiếp tế vũ khí, con người cho chiến trường miền Nam, những nơi khó khăn nhất mà Đường Hồ Chí Minh trên đỉnh Trường Sơn chưa vươn tới được; Chiến công làm nòng cốt trong chống phong tỏa thủy lôi của địch; Chiến công của Đặc công Hải quân ở chiến trường Đông Hà-Cửa Việt; Chiến công giải phóng Trường Sa và chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại; Chiến công giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng cùng với 10 năm giúp Bạn xây dựng chính quyền cách mạng và những chiến công trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc ngày nay.

Trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Hải quân hiện đại ngày nay, Cục Chính trị Hải quân, đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp đã luôn thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị và trực tiếp hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT ở các đơn vị. Trước những biến động phức tạp trên biển, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục Chính trị đã đổi mới nội dung, hình thức tiến hành CTĐ, CTCT đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới; tiếp tục nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn Quân chủng kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, mềm dẻo trong xử lý các tình huống trên biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo để Hải quân nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng; xứng đáng với niềm tin yêu, mến phục của nhân dân cả nước.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khoá X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Cục Chính trị đã tích cực, nhanh nhạy, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân chủng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo. Đến nay, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với 58 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan Trung ương, các tổ chức kinh tế-xã hội trong cả nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các địa phương và nhân dân cả nước đối với biển, đảo của Tổ quốc, làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, Cục Chính trị  chủ động, nhanh nhạy tham mưu, đề xuất trúng, đúng, sát thực tiễn, sát nhiệm vụ, đi vào chiều sâu, hiệu quả, chất lượng cao các hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn Quân chủng, có nhiều giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; thực hiện 5 gương mẫu, xây dựng Đảng bộ Cục TSVM cũng như nâng cao kiến thức quân sự, trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng trong Cục.

60 năm qua, Cục Chính trị Hải quân luôn là ngọn cờ tiên phong, là hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo toàn Cục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu trưởng thành. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Cục được tôi luyện trong các hoạt động thực tiễn, luôn kiên định, vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; trước những khúc quanh của lịch sử; trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc XHCN và Nhân dân; có tinh thần trách nhiệm, có chuyên môn nghiệp vụ tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT; đoàn kết, gương mẫu đi đầu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong chiến đấu, học tập và công tác, trong xây dựng đơn vị, xây dựng Quân chủng.

Tự hào về truyền thống xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Cục Chính trị luôn là một cơ quan tham mưu, chỉ đạo cấp chiến dịch, một phần cấp chiến lược về CTĐ, CTCT của Quân chủng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Cục Chính trị, thế hệ cán bộ, đảng viên, sĩ quan, QNCN, CNVNQP, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Cục hôm nay đã và đang tiếp bước các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

Cục Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những thành tích và chiến công đó đã ngày càng tô thắm thêm truyền thống: “Trung thành, kiên định; đoàn kết, gương mẫu; chủ động, sáng tạo; hoàn thành tốt nhiệm vụ” của Cục Chính trị, góp phần xây đắp, tô thắm và phát huy truyền thống vẻ vang: “Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng” của Quân chủng Hải quân Anh hùng.

HQVN

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn