Hiệu lực “đảo” theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982

1. Khái niệm “đảo” theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (CƯLB-1982) Khái niệm về "đảo" đ...

Luật biển Việt Nam

Năm 1998, Quốc hội khoá X đưa việc xây dựng Luật Biển Việt Nam vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hộ...

Bộ luật Hàng hải Việt Nam và những nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải Quân sự

Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Bộ luật Hàng hải Việt Nam Bộ luật h&ag...

Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động Cảng Quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

         Toàn cảnh Cảng quốc tế Cam Ranh Sự cần thiết phải ban hành quy chế Căn cứ quân sự Cam Ranh c&o...

Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu, thuyền tại châu Á

Phần I: Giới thiệu Điều 1: Các định nghĩa           1. Trong Hiệp định này, “ c...

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU 1 Hiệp định này áp dụng cho một phần vùng đặc quyền kinh tế và một phần vùn...

Chỉ vui một chút mà hậu quả khó lường

  Năm 2014, Phong tốt nghiệp và đeo quân hàm thiếu úy chuyên nghiệp, đây niềm vui hạnh phúc, tự h&...

Hỏi, đáp về Luật Bảo hiểm Y tế

1. KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng cùng với một trong các loại giấy t...

Chính sách đối với người hiếm muộn, vô sinh trong Quân đội

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những người đã kết hôn, chung sống với nhau từ 3 năm trở lên, không thực hiện...

Thay đổi mã vùng điện thoại cố định

Tuy nhiên, ngày 1-3-2015 chỉ là ngày Thông tư có hiệu lực và việc chuyển đổi mã vùng của ...