Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

HQ Online -

Ngày 30-11-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định gồm 4 chương, 41 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2019 và thay thế Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30-10-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo đó, Nghị định quy định về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo.

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên tàu bay và trên phương tiện, thiết bị.

b) Buộc tái xuất tàu bay, động cơ, cánh quạt của tàu bay đã được nhập khẩu vào Việt Nam.

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình được xây dựng, lắp đặt không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

đ) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.

e) Buộc trả lại đồ vật, thiết bị hoặc tài sản đã trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép.

g) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm hoặc buộc trả lại phần mặt bằng.

h) Buộc thực hiện bảo trì công trình.

i) Buộc tổ chức kiểm tra lại, thi lại.

k) Buộc hủy bỏ kết quả kiểm tra, thi.

l) Buộc thu hồi chứng chỉ hành nghề đã cấp.

m) Buộc hủy bỏ kết quả khám, giám định sức khỏe.

n) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

o) Buộc thực hiện bảo dưỡng và lập hồ sơ bảo dưỡng tàu bay.

Nghị định còn quy định về thẩm quyền xử phạt của thanh tra cảng vụ hàng không, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, lực lượng công an nhân dân, lực lượng thanh tra chuyên ngành khác; phân định thẩm quyền xử phạt; lập biên bản vi phạm hành chính; thu, nộp tiền phạt và việc tổ chức thực hiện.

Kim Việt

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn