Từ 2017, phạt người đi xe máy không sang tên đổi chủ

Cục Cảnh sát giao thông vừa chỉ đạo cảnh sát giao thông các địa phương vận động người dân trước 31-12-2016 nên l...

Quy định mới về mức lương cơ sở

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm QNCN tương ứng mới mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ: Cấp bậc quân h...

Bộ GTVT trả lời các vướng mắc về cấp đổi bằng lái xe

Thời gian cấp đổi không quá 5 ngày làm việc Ông Trần Hùng (TP. Hải Phòng): Năm 2004, tôi được cấ...

Một số quy định mới khi tham gia giao thông đường bộ

Thông tư số 6/2016/TT-BGTVT được thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29-5-2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban...

Thẩm định và cấp sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và các đơn vị phối hợp cấp phát sổ Đợt cấp này, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định và xét duyệt sổ cho hơn...

Quy định về xử lý hành vi điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Điều động người không đủ điều kiện điều khiển PTGTĐB: Là hành vi của người có thẩm quyền (như thủ trưởng cơ quan, đơn vị) b...

Chế độ, chính sách mới dành cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Chế độ đào tạo, bồi dưỡng Tại khoản 3, Điều 35 quy định chế độ đào đạo, bồi dưỡng: Quân nhân chuyên nghiệp, côn...

Thông tư 113/2016/TT-BQP - Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân v&agra...

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư quy định: Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân ...

12 tháng tù cho hành vi hủy hoại tài sản

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 1-4-2015 sau khi uống rượu say, L đi bộ từ nhà ra đường Lạch Tray - TP Hải Phòng, thấy xe &ocir...