Vùng 1 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

HQ Online -

Chiều 14-4, tại Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Chính ủy Vùng chủ trì.

  

Quang cảnh hội nghị

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nhân cách của cán bộ đảng viên, quần chúng trong toàn Vùng.

Thủ trưởng Vùng 1 trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Kết luận hội nghị, Đại tá Hồ Thanh Hoàn chỉ rõ 3 vấn đề còn hạn chế và những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, các nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cần được xác định cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khích lệ, động viên, phát triển các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, quần chúng...

Tin, ảnh: Văn Huy, Nguyên Đỡi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn