Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3: Sinh hoạt Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trẻ

HQ Online -

Chiều 26/11, tại TP. Đà Nẵng, Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học trẻ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Đam mê sáng tạo”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Nội dung sinh hoạt tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp cho các ý tưởng sáng tạo trên tất cả các mặt công tác; học tập các gương điển hình về tinh thần đam mê nghiên cứu sáng kiến, sáng chế của Việt Nam đồng thời thống nhất các hoạt động trong tháng tiếp theo.

Đợt sinh hoạt nhằm đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động của Câu lạc bộ, qua đó định hướng cho các hoạt động nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Trung tâm.

Tin, ảnh: Nguyễn Điền

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn