Trung đoàn 351 chủ động phòng, chống bão bão Noru

HQ Online -

Để chủ động ứng phó với bão Noru, ngày 25/9, tại Đà Nẵng, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ gia cố trang bị khí tài

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tham gia chằng chống, buộc nhà cửa, cắt tỉa cây, khơi thông hệ thống thoát nước nội bộ, hàng trăm bao cát được gia cố trên mái nhà lợp tôn.

Trung đoàn xây dựng các kế hoạch, rà soát lại tất cả mọi công tác chuẩn bị phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng mọi lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm ứng phó khi bão đến.

Nhiều bao cát được gia cố trên mái tôn

Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các trạm ra đa đóng quân tại các tỉnh thành miền Trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão, gia cố trang bị khí tài nhất là trang bị SSCĐ, ra đa quan sát, sẵn sàng thông tin tìm kiếm, cứu nạn trên biển khi có tình huống, đặc biệt là ở hai trạm ra đa trên đảo Lý Sơn và Cồn Cỏ…

Tin, ảnh: Đình Hướng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn