Trung đoàn 196: Chủ động, kịp thời trong quản lý tư tưởng bộ đội

HQVN -

Qua kiểm tra đơn vị toàn diện năm 2022, Trung đoàn 196 Hải quân được Bộ Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao, đạt tiêu chí đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Kết quả này cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các cấp của đơn vị đã thực hiện và làm tốt công tác tư tưởng (CTTT) trong quản lý bộ đội.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Chính ủy Trung đoàn cho biết: Cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn đề cao tính chủ động hiệu quả trong quản lý tư tưởng bộ đội. Ngay từ đầu năm xây dựng nghị quyết, rồi đến từng quý, từng tháng, chúng tôi đều coi trọng nội dung nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Cán bộ chính trị các cấp phải có trách nhiệm trong việc gần gũi, chia sẻ với bộ đội thuộc cấp mình mới dễ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của từng người. Qua đó, để cùng với đơn vị sớm có những giải pháp hỗ trợ và kịp thời ngăn chặn những luồng tư tưởng tiêu cực nảy sinh, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, không để bị động bất ngờ.

 

Chiến sĩ Trung đoàn 196 tham quan nhà truyền thống đơn vị. Ảnh: Xuân Diện

Ở Trung đoàn 196, hầu hết cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị có nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của CTTT trong quản lý, rèn luyện bộ đội; có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo CTTT, rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng,?đơn vị đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện quy chế trên các mặt công tác để nắm, quản lý tình hình đơn vị, diễn biến tư tưởng của bộ đội.

Đơn vị còn kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào, các cuộc vận động để quản lý quân nhân, duy trì có nền nếp các khâu, các bước: Nắm, quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Các cấp thuộc Trung đoàn đã chú trọng phát huy tốt vai trò các tổ chức, mọi phương tiện làm CTTT; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cán bộ các cấp. Đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội và hướng dẫn quân nhân tự quản lý.

Trung tá Bùi Thái Duân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: Trung đoàn luôn xác định CTTT giữ vai trò quan trọng trong giáo dục, định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Do đó, Phòng Chính trị kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện CTTT đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc thù, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chiến sĩ Trung đoàn đọc sách tại thư viện

Trung đoàn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị gắn với đổi mới công tác quản lý tư tưởng. Toàn đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của tuyên truyền miệng, trực quan, các thiết chế văn hóa để góp phần nâng cao hiệu quả CTTT trong quản lý bộ đội.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đơn vị thường xuyên phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, đoàn kết trong huấn luyện và rèn luyện. Trong năm, 23 lượt tập thể được khen thưởng thường xuyên; 5 tập thể được khen thưởng đột xuất, 21 lượt cá nhân được khen thưởng và 74 lượt cá nhân được trao thưởng niên hạn.

Thượng úy Trần Xuân Quyết, Chính trị viên Tàu 832 cho biết: Là cán bộ tàu, tôi thực sự rất cảm thông và chia sẻ sự khó khăn, vất vả của anh em, điều kiện công tác khó khăn, xa gia đình thường xuyên, rất dễ nảy sinh tư tưởng buồn chán. Do vậy, tôi luôn chuyện trò, sâu sát, động viên để anh em tự chấn chỉnh tư tưởng mình trước, từ đó có động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có trường hợp đang trên biển nhưng biết tin người thân ốm đau, ban chỉ huy tàu trực tiếp liên lạc với gia đình để nắm được thông tin và kịp thời báo cho đồng chí biết, để vừa an tâm công tác vừa có phương án xử lý tốt nhất, giúp đồng chí ổn định tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ trên biển. 

Nhờ chủ động trong nắm, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội nên 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây không chỉ là sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn mà còn là sự đóng góp không nhỏ của mỗi cán bộ, chiến sĩ, là kết quả của tính chủ động, kịp thời trong thực hiện công tác quản lý tư tưởng bộ đội.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn