Quy định đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

HQ Online -

Hỏi: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực từ 1/1/2024 quy định đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

Trả lời:

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh, gồm:

+ Người bệnh trong tình trạng cấp cứu;

+ Trẻ em dưới 6 tuổi;

+ Phụ nữ có thai;

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng;

+ Người từ đủ 75 tuổi trở lên;

+ Người có công với cách mạng.

Các đối tượng này phải phù hợp với đặc thù của cơ sở khám, chữa bệnh.

Quy định đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

Ảnh minh họa: TTXVN

Như vậy, so với quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 bổ sung thêm đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh là người khuyết tật đặc biệt nặng và sửa điều kiện về tuổi của người bệnh từ đủ 80 tuổi thành đủ 75 tuổi trở lên.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 cũng quy định ưu tiên ngân sách Nhà nước khám, chữa bệnh cho các đối tượng sau:

+ Người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật;

+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

+ Người bị các bệnh tâm thần, phong, truyền nhiễm nhóm A, nhóm B.

PV (Tổng hợp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn