Nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo ở Đảng bộ Vùng 5 Hải quân (Kỳ 1)

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

HQVN -

Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 5 Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định, kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu sự cố gắng nỗ lực trong rèn luyện, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP, trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên gắn liền với chức trách, nhiệm vụ là giải pháp cơ bản.

Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ quản lý chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Vùng đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng Đảng ủy Vùng TSVM, kế hoạch CTĐ, CTCT sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Vùng. Trong đó, chúng tôi chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ TSVM theo tiêu chí 4 tốt và thực hiện hiệu quả “2 chất lượng, 2 nêu cao” và Quy định 646/QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”.

Huấn luyện chiến đấu trên tàu của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân. Ảnh: CTV

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên. Từ đó, sớm phát hiện những sai phạm, thiếu sót để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phạm Khắc Đông, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị Vùng 5 cho biết: 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Vùng xây dựng kế hoạch phấn đấu, trong đó tập trung vào thực hiện vai trò tiền phong gương mẫu. Kết quả đánh giá tổ chức đảng hàng năm có 87,5% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 2,4% so với nhiệm kỳ trước. Kết quả đánh giá đảng viên hàng năm đạt 82,63% đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp ủy các cấp trong toàn Vùng đã quán triệt và tổ chức tốt các đợt học tập nghị quyết, chuyên đề cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chủ động tiến hành các biện pháp quản lý, giáo dục kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những đảng viên hoàn thành nhiệm vụ còn có mặt hạn chế và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Các cấp ủy luôn gắn trách nhiệm của cấp ủy viên, người đứng đầu với công tác quản lý, giáo dục đảng viên; hàng tháng, hàng quý tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá trên cơ sở kế hoạch tự đăng ký của đảng viên. Chính từ những lần rà soát, kiểm tra, sinh hoạt tổ đảng, sinh hoạt chi bộ, cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, tự kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được, những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục.

Theo Trung tá Phạm Khắc Đông, việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức quần chúng, của chính quyền địa phương đối với cán bộ, đảng viên khi về địa phương cư trú và tham gia sinh hoạt đảng là việc làm hết sức cần thiết trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Vùng 5.

Công tác phát triển đảng viên mới được các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng phương châm, không chạy theo số lượng. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Vùng đã kết nạp được 159 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị trong toàn Vùng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tiêu biểu là Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 và Tiểu đoàn Ra đa 551.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình trên khu vực biển được phân công có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân xác định tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh Hằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn