Nhà máy X56 Hải quân: Giữ vững danh hiệu tiêu biểu xuất sắc

HQVN -

Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật Hải quân là cơ sở đầu ngành trong sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật các trang bị vũ khí, khí tài điện tử cho Quân chủng Hải quân. Trong những năm qua, cán bộ, nhân viên Nhà máy luôn đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhà máy 4 lần (2012, 2016, 2017, 2019) được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”.

Chúng tôi đến thăm Nhà máy X56 trong những ngày đầu ra quân huấn luyện năm 2020. Cán bộ, nhân viên từ cơ quan đến các xưởng sửa chữa đang tích cực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Đăng Tân, Giám đốc Nhà máy X56 cho biết: Điểm thuận lợi của đơn vị là luôn đoàn kết thống nhất cao, đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn tay nghề vững chắc, luôn yêu mến gắn bó với đơn vị. Đây là cơ sở giúp Nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm qua.

Năm 2019, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, Nhà máy tổ chức hơn 75 đoàn công tác với hơn 260 lượt cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật làm nhiệm vụ sửa chữa cơ động các trang bị vũ khí, khí tài điện tử tại các đơn vị trong Quân chủng. Nhà máy cũng tập trung phượng tiện, vật tư kỹ thuật, lực lượng duy trì, bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng các trang bị khí tài điện tử, VKTBKT trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ.

 Chỉ huy Nhà máy kiểm tra tiến độ sửa chữa khí tài tại Xưởng sửa chữa ra đa

Thiếu tá Lê Văn Ký, Quản đốc Xưởng sửa chữa Hàng hải cho biết: Trước mỗi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đi sửa chữa cơ động tại đơn vị, cán bộ, nhân viên trong Xưởng đều trao đổi, bàn bạc tìm biện pháp tối ưu để đẩy nhanh tiến độ, năng suất, hiệu quả cao trong công tác chuyên môn. Đối với những cán bộ, nhân viên kỹ thuật mới về đơn vị công tác, chúng tôi phân công các đồng chí tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp, giúp đỡ để họ nhanh chóng làm quen với công việc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy X56 đề ra một số cơ chế để khuyến khích, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật. Nhờ đó, trong nhiều năm qua, cán bộ, nhân viên Nhà máy luôn tích cực học tập nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn có chất lượng và đạt hiệu quả cao. Công tác nghiên cứu khoa học tập trung hướng tới sản xuất vật tư đặc chủng phục vụ sửa chữa khí tài điện tử cho các đơn vị Hải quân. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã đạt nhiều Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Năm 2018 và 2019, Nhà máy đã triển khai thực hiện 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào việc sản xuất vật tư, một số sáng kiến khác đang tiếp tục nghiên cứu để áp dụng vào thực tế công tác bảo đảm kỹ thuật. Hiện nay Nhà máy X56 đã và đang triển khai một đề tài cấp quốc gia về nghiên cứu cải tiến, hiện đại hóa đồng bộ hệ thống phao thủy âm cảnh giới chuyên ngành Hải quân...

Để nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT, khí tài đặc chủng, Nhà máy đã soạn thảo, các quy trình công nghệ sửa chữa VKTBKT, tiếp tục đột phá về xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT. Ban Giám đốc yêu cầu chỉ huy các phòng chuyên môn và các xưởng sửa chữa phải soạn thảo bổ sung các bộ quy trình công nghệ sửa chữa VKTBKT, quản lý chặt chẽ chất lượng VKTBKT. Các xưởng sửa chữa thường xuyên kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kiểm tra việc bảo đảm môi trường làm việc.

Cùng với đó, toàn Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 và hai đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân là “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT". Nhà máy đã xây dựng các kế hoạch, văn kiện thực hiện công tác kỹ thuật. Các bộ phận luôn thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo, bảo đảm đúng thời gian, kịp thời, chính xác và đầy đủ nội dung; thực hiện nghiêm việc ghi chép, đăng ký sổ sách, báo cáo kịp thời đúng quy định. Chỉ huy Nhà máy cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, xưởng về giám sát và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa của các đoàn công tác tại các đơn vị với yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Các xưởng luôn chủ động bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa vừa, đồng bộ các khí tài thông tin, ra đa, hàng hải và sửa chữa các loại trang bị khí tài điện tử đặc chủng khác của Hải quân tại các đơn vị và tại Nhà máy. Hàng tháng, hàng quý tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật ở các bộ phận trong Nhà máy, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện đảm bảo tham gia giao thông của các phương tiện xe máy, ô tô trong đơn vị.

Trao đổi về phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đăng Tân khẳng định: Để phát huy và giữ vững danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”, thời gian tới Nhà máy X56 sẽ tiếp tục thực hiện hai khâu đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân, đồng bộ, hiện đại hóa VKTBKT cũ, làm chủ VKTBKT mới, sản xuất vật tư kỹ thuật gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50.

Bài, ảnh: Duy Khánh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn