Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân: Đại hội thi đua Quyết thắng 5 năm (2012-2017)

HQ Online -

Ngày 12-9, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) 5 năm (2012-2017). Dự Đại hội có các đại biểu cơ quan chức năng Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy và đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của Lữ đoàn.

5 năm qua, phong trào TĐQT của Lữ đoàn luôn gắn kết chặt chẽ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân". Công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng. Phong trào TĐQT đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Các đại biểu tham quan bảng ảnh trưng bày tại Đại hội

5 năm qua, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị cho các đối tượng của Lữ đoàn luôn có 100% đạt yêu cầu; 80% khá, giỏi; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống; công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm, ngày càng vững chắc. Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch, các nội dung huấn luyện chuyên ngành công binh 100% giỏi. Qua phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm có hơn 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% tổ chức đảng TSVM.

Bước sang giai đoạn 2017-2022, phong trào TĐQT của Lữ đoàn tập trung vào tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi quân nhân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức phong trào TĐQT; tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động có nền nếp của hội đồng thi đua khen thưởng; tăng cường phổ biến, học tập kinh nghiệm và biểu dương gương người tốt, việc tốt tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên giành những đỉnh cao mới.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

Tại Đại hội, chỉ huy Lữ đoàn đã trao thưởng cho 2 tập thể và 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012-2017.

Tin, ảnh: Chu Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn