Lữ đoàn 170 tham gia xây dựng nông thôn mới

HQ Online -

Sáng 20/12, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự TP. Hạ Long thực hiện công tác dân vận và chương trình xây dựng nông thôn mới tại khu Trới 2, phường Hoành Bồ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia nạo vét kênh mương

Lực lượng của Lữ đoàn gồm 20 cán bộ, chiến sĩ cùng với nhân dân, đoàn viên thanh niên của phường Hoành Bồ và cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự thành phố lao động tổng dọn đường làng, ngõ xóm; nạo vét hơn 2,5km kênh mương nội đồng; thu gom hơn 4 tấn đất đá, phế liệu; phát quang 500m đường dân sinh.

Trong quá trình tham gia lao động, cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn còn kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân xây xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Phát quang bụi rậm cạnh đường dân sinh

Việc làm thiết thực trên tiếp tục khẳng định vai trò của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và xây dựng địa phương nơi đóng quân ngày càng giàu đẹp.               

                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Ước, Văn Tịnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn